Vill ni göra affärer med offentlig sektor?

Välkommen till Sveriges
viktigaste mötesplats

För att säkerställa goda affärer krävs dialog och samarbete mellan privat och offentlig sektor. Dialogen mellan leverantör och beställare finns redan idag, men behöver förbättras.

 

Genom att finnas på plats i utställningen under Offentlig Chef får du möjligheten att föra dialog med de som fattar besluten. Du kan påverka och skapa bättre förutsättningar.

 

Välkommen till Sveriges viktigaste utställning!

Det senaste inom offentligt ledarskap

Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är aktuellt, inspirerande och utbildande! Besökarna har avsatt tid och pengar för att ta sig till dagarna, vilket säkerställer engagerade och nyfikna deltagare som har stort inflytande över investeringar som skapar goda offentliga affärer.

Skapa och vårda viktiga relationer

Som utställare är ni i centrum för det offentliga Sverige och deltar vid mötesplatsen för att stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter. Ert deltagande erbjuder många möjligheter till kontakt utöver själva utställningen, så som gemensamma luncher, fika, mingel och bankett där ni kan påverka och visa på fördelarna med ert budskap på ett oslagbart sätt. Ett väl genomfört deltagande ger positiva effekter inte bara under utan även långt efter genomförandet.

Träffa dem som fattar besluten

De som fattar beslut om hur och var de offentliga medlen ska användas finns på plats! Du träffar bland annat HR-chefer, Verksamhetschefer, Kommundirektörer och ledningsgrupper från kommuner myndigheter och regioner, samt personer som har stort inflytande över investeringar i det offentliga Sverige på ett och samma ställe.

Vill du veta mer?

Då är du varmt välkommen att lämna en intresseanmälan eller kontakta någon av våra säljare, så berättar vi mer om möjligheterna för dig och din organisation!

E-post

info@offentligchef.com

Telefon

031 - 719 05 00

Lena Johannesson
Sales Executive

Tel: 0733 – 80 09 09
Skicka epost

Martin Nyman
Sales Manager

Tel: 0734-43 10 90
Skicka epost

Kristian Slättberg
Partneransvarig

Tel: 0708 – 32 29 96
Skicka epost