Konferensprogram 2023

Britt-Marie Mattsson - Årets Moderator

  Britt-Marie Mattsson - Årets Moderator

  Med över 50 års erfarenhet som journalist där hon har bevakat amerikansk politik i nästan fem decennier och intervjuat många av världens mäktigaste personer tar nu Britt-Marie Mattsson sig ann scenen på Offentlig Chef 2023.

  Dag 1 - 22 mars

  Registrering och mingel i utställningen
  • 08:00 - 08:50
  • Scandic Göteborg Central

  Registrering och mingel i utställningen

  Stadsdirektören hälsar välkommen till Göteborg
  • 08:50 - 09:00
  • Plenumscenen

  Stadsdirektören hälsar välkommen till Göteborg

  2023 firar Göteborg sitt 400 års jubileum och har blivit utsedd till världens mest hållbara destination.

  ● Eva Hessman, Stadsdirektör, Göteborg

  Sveriges roll i EU
  • 09:00 - 09:30
  • Plenumscenen

  Sveriges roll i EU

  Just nu har Sverige ordförandeskapet i EU och det pågår fram till siste juni. Vad är vår roll och hur ser prioriteringsarbetet ut? Hur påverkar detta offentliga chefer och ledare ute i landet och vad ger ordförandeskapet för effekter för vårt lands ekonomi och hållbarhetsarbete?

  ● Jan Olsson, stf EU Chef, EU-samordningen i Statsrådsberedningen

  Viktiga fokusfrågor enligt regeringen
  • 09:30 - 09:50
  • Plenumscenen

  Viktiga fokusfrågor enligt regeringen

  Civilministern gästar oss och berättar om regeringens fokusfrågor just nu och hur landets offentliga verksamheter skall styras i framtiden.

  ● Erik Slottner, Civilminister, Regeringen

  PANELSAMTAL: Hur säkrar vi framtidens välfärd - enligt landets regionala och lokala representanter
  • 09:50-10:30
  • Plenumscenen

  PANELSAMTAL: Hur säkrar vi framtidens välfärd - enligt landets regionala och lokala representanter

  Offentlig sektor och dess ledare brottas idag med större utmaningar än på länge. Krig, inflation, försenade leveranser, kompetensbrist och digitala hot gör att vi ställs inför stora prövningar för att kvalitetssäkra välfärden. Distanserade medarbetare har efter pandemin även orsakat att psykisk ohälsa hos chefer och medarbetare ökat. Hur kan chefer och ledare navigera rätt i dessa landskap? Vad kommer krävas?

  ● Ann-Marie Nilsson, Kommunstyrelsens Ordförande, Jönköpings kommun
  ● Stefan Gustafsson, Kommunstyrelsens Ordförande, Mölndals stad
  ● Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande, Region Halland
  ● Erik Slottner, Civilminister, Regeringen

  Fika och mingel i utställningen
  • 10:30 - 11:10
  • Utställningen

  Fika och mingel i utställningen

  Konsten att leda med både gas och broms - Så skapar du positiv framtidssyn och krismedvetenhet
  • 11:10 - 12:00
  • Plenumscenen

  Konsten att leda med både gas och broms - Så skapar du positiv framtidssyn och krismedvetenhet

  Med över 30 års erfarenhet av att coacha och utbilda chefer och ledare så är Christer Olsson en av nordens mest anlitade föreläsare. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge er insikter och verktyg till förändring så att ni kan gå ifrån ord till handling, och därigenom växa som ledare och utveckla organisationen.

  ● Christer Olsson, Föreläsare och coach

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen
  • 12:00 - 13:20
  • Lunchrestaurangen

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)
  • 13:20 - 13:50

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)

  Parallella spår ger dig möjligheten att skräddarsy ditt lärande. Här väljer du fritt bland föreläsningar på fyra olika teman.

  ● Hållbart ledarskap - Lokal: Plenumsalen
  ● Chefskapet och ledarskapets möjligheter - Lokal: Bergen 2+3
  ● Det personliga ledarskapet - Lokal: Melbourne 1+2
  ● HR & Employer Branding - Lokal: Bergen 1

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)
  • 14:00 - 14:30

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)

  Parallella spår ger dig möjligheten att skräddarsy ditt lärande. Här väljer du fritt bland föreläsningar på fyra olika teman.

  ● Hållbart ledarskap - Lokal: Plenumsalen
  ● Chefskapet och ledarskapets möjligheter - Lokal: Bergen 2+3
  ● Det personliga ledarskapet - Lokal: Melbourne 1+2
  ● HR & Employer Branding - Lokal: Bergen 1

  AGENDA 2030 - Vad är status?
  • 14:40 - 15:10
  • Plenumscenen

  AGENDA 2030 - Vad är status?

  Hur ser arbetet ut med Agenda 2030 och vad är de viktia processerna under 2023? Ta här del av de senaste uppdateringarna. Var står vi idag och hur går arbetet med att nå målen?

  ● Cristina Mattsson Lundberg, Kansliråd och nationella samordningen för Agenda 2030

  Fika och mingel i utställningen
  • 15:10 - 15:40
  • Utställningen

  Fika och mingel i utställningen

  PANELSAMTAL: AGENDA 2030 - Vilka är framgångsfaktorerna? Lyssna till och inspireras av panelens arbete
  • 15:40 - 16:10
  • Plenumscenen

  PANELSAMTAL: AGENDA 2030 - Vilka är framgångsfaktorerna? Lyssna till och inspireras av panelens arbete

  Hur kan våra offentliga organsiationer jobba framgångsrikt med Agenda 2030 för att nå målen? Vilka finns att inspireras av och hur ser Sveriges arbete ut i jämförelse med andra länder?

  ● Anna Hallin, Hållbarhetssamordnare, Kungsbacka kommun
  ● Cristina Mattsson Lundberg, Kansliråd och nationella samordningen för Agenda 2030
  ● Carolina Pettersson, Hållbarhetsdirektör, Region Stockholm
  ● Annelie Börjesson, Ordförande, Svenska FN-förbundet
  ● Jan Wernerson, Avdelningschef på Finans- och Upphandlingsavdelningen, Patent och Registreringsverket

  Medarbetarskapet - Årets Offentliga Chef´s bästa tips
  • 16:10 - 16:40
  • Plenumscenen

  Medarbetarskapet - Årets Offentliga Chef´s bästa tips

  Genom att få sina medarbetare att växa och bli beslutskraftiga så effektiviserades organsiationen i spåren av pandemin och den höga arbetsbelastningen. Tack vare sitt tillitsbaserade ledarskap så prisades Henrietta till Årets Offentliga Chef i fjol och här får du träffa henne och ta del av hennes tips och höra om den resa som gjordes inom Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen.

  ● Henrietta Arwin, Primärvårdschef, Närhälsan

  Från tunnelseende till vidvinkel! Presentationsteknik och tips från en av Sveriges mest kända programledare!
  • 16:40 - 17:10
  • Plenumscenen

  Från tunnelseende till vidvinkel! Presentationsteknik och tips från en av Sveriges mest kända programledare!

  Engagera dina medarbetare och få inspiration i ditt ledarskap! Få dina medarbetare och kollegor att lyssna, engagera sig och förstå. Bredda ditt sätt att kommunicera med omsorg - bemästra konsten att gå ifrån tunnelseende till vidvinkel med överraskningar. Upplev demonstrationer och verktyg till att bli en tydligare chef och ledare med energi!

  ● Stefan Odelberg, Programledare, entertainer och magiker

  Mingel i utställningen
  • 17:10 - 18:00
  • Utställningen

  Mingel i utställningen

  Bankett med trerätters middag, underhållning och prisutdelning
  • 19:00 - 01:00

  Bankett med trerätters middag, underhållning och prisutdelning

  Dag 2 - 23 mars

  Registrering och mingel i utställningen
  • 08:20 - 09:00
  • Scandic Göteborg Central

  Registrering och mingel i utställningen

  Inkluderande ledarskap i mångfald - Så leder du för att låta dina medarbetare ta plats, synas och utvecklas!
  • 09:00 - 09:50
  • Plenumscenen

  Inkluderande ledarskap i mångfald - Så leder du för att låta dina medarbetare ta plats, synas och utvecklas!

  När vi har stora organisationer blir det allt viktigare att få alla olikheter att gemensamt jobba mot samma mål. Ta till vara på människors unika egenskaper och ta bort fördomar genom att ta till vara på de resurserna som finns i en inkluderande och mångfaldig organisation. Ge dina medarbetare rätt förutsättningar att våga tro på sig själva genom att skapa gemenskap och tillhörighet. Ta del av Pär Johanssons erfarenheter av att hjälpa människor att växa!

  ● Pär Johansson, Föreläsare och grundare av Glada Hudik-teatern

  Quiet quitting - hur påverkar det offentlig sektor? Hur kan ni lösa och motverka detta fenomen?
  • 09:50 - 10:20
  • Plenumscenen

  Quiet quitting - hur påverkar det offentlig sektor? Hur kan ni lösa och motverka detta fenomen?

  Vad är egentligen quiet quitting? Och hur påverkar det organisationen? Varför uppstår det och hur kan du som chef och ledare hantera denna framväxande arbetsmarknadstrend? Här presenteras även en färsk undersökning om hur vanligt fenomenet är i Sverige samt globalt.

  ● Catrine Jack, Head of Public Affairs, Randstad
  ● Martin Sjögren, Avtalsansvarig, offentlig sektor, Randstad

  Fika och mingel i utställningen
  • 10:20 - 10:50
  • Utställningen

  Fika och mingel i utställningen

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)
  • 10:50 - 11:20

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)

  Parallella spår ger dig möjligheten att skräddarsy ditt lärande. Här väljer du fritt bland föreläsningar på fyra olika teman.

  ● Hållbart ledarskap - Lokal: Plenumsalen
  ● Chefskapet och ledarskapets möjligheter - Lokal: Bergen 2+3
  ● Det personliga ledarskapet - Lokal: Melbourne 1+2
  ● HR & Employer Branding - Lokal: Bergen 1

  HOT SPOTS - 5 ämnen att diskutera djupare
  • 11:25 - 11:45

  HOT SPOTS - 5 ämnen att diskutera djupare

  ● Innovation & samskapande - Hur ser era digitaliseringsresor ut? - Lokal: Utställningen
  ● Offentlig sektor som attraktiva arbetsgivare - Behöver bilden förändras? - Lokal: Bergen 1
  ● Agenda 2030 - Vad behöver vi bli bättre på? - Lokal: Plenum
  ● Inkludering & mångfald - Hur jobbar ni med det i er organisation? - Lokal: Bergen 2+3
  ● Quiet Quitting - Finns där möjligheter eller bara hot? - Lokal: Melbourne 1+2

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)
  • 11:50 - 12:20

  Parallella spår (mer information längre ned på sidan)

  Parallella spår ger dig möjligheten att skräddarsy ditt lärande. Här väljer du fritt bland föreläsningar på fyra olika teman.

  ● Hållbart ledarskap - Lokal: Plenumsalen
  ● Chefskapet och ledarskapets möjligheter - Lokal: Bergen 2+3
  ● Det personliga ledarskapet - Lokal: Melbourne 1+2
  ● HR & Employer Branding - Lokal: Bergen 1

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen
  • 12:20 - 13:40
  • Lunchrestaurangen

  Lunch med efterföljande mingel i utställningen

  En av framtidens kvinnliga ledare - om jämnställdhet och inkludering
  • 13:40 - 14:10
  • Plenumscenen

  En av framtidens kvinnliga ledare - om jämnställdhet och inkludering

  Hon är med på Ledarnas lista över "Framtidens kvinnliga ledare" och har tidigare utsetts till Supertalang och en av näringslivets mäktigaste. Ta del av hennes resa, hennes syn på framtidens ledarskap och om varför korruption och mutor är ett hinder för den hållbara utvecklingen.

  ● Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare, IMM

  DEBATT- Vilken ledarskapsstil är bäst för dig och din organisation?
  • 14:10 - 14:40
  • Plenumscenen

  DEBATT- Vilken ledarskapsstil är bäst för dig och din organisation?

  Är du en ledare som är auktoritär? Eller har du ett coachande ledarskap? Är du en demokratisk ledare eller har du mer en delegerande stil? Hur är det nu med tillitsbaserat ledarskap? Vad funkar bäst för organisationen? Ta del av expert-panelens erfarenheter och vad forskningen säger.

  ● Hayaat Ibrahim, Generalsekreterare, IMM
  ● Eva Hessman, Stadsdirektör, Göteborg
  ● Camilla Asp, Överdirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
  ● Sven Siverbo, Professor, Karlstad Universitet

  Så behöver du som offentlig chef leda din organisation i en kris!
  • 14:45 - 15:30
  • Plenumscenen

  Så behöver du som offentlig chef leda din organisation i en kris!

  Offentlig sektor är idag lika sårbara som privata företag vad gäller digitala hot där ökade cyberattacker och ransomware har drabbat organisationer den senaste tiden. Vad gör du i din roll om en kris drabbar er? Vilken typ av ledarskap krävs? Vi vet inte heller när kriget i Ukraina är över eller hur det kan komma att påverka övriga länder i och med nya NATO-ansökningar och ökad beredskap. Hur påverkar det Sverige? Ta del av viktig information och tips ifrån Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

  ● Camilla Asp Överdirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

  Fika och avslutande mingel
  • 15:30 - 16:00
  • Utställningen

  Fika och avslutande mingel

  PARALLELLA SPÅR

  13:20 - 13:50 Plenumsalen

  22 mars - PRAKTIKFALL: Nycklarna till att bli en hållbar organisation med ett hållbart ledarskap – så här gör vi!

  Här berättar Serviceförvaltningen på Lunds kommun om sitt långsiktiga arbete med att bli en hållbar organisation, där cheferna regelbundet tränas, utvecklas och praktiserar ett hållbart ledarskap. Vilka är nycklarna och hur ser processerna ut? Vi presenterar hur arbetet sett ut sedan starten 2020, vilket som blir nästa stora steg samt hur ni kan applicera detta tänk i er organisation utifrån era chefer och ledares behov.

  ● Susanne Rådqvist, Teamchef, leg. psykolog/organisationspsykolog, Psykologpartners
  ● Therese Karlsson, HR-chef, Lunds kommun
  ● Pål Svensson, Servicedirektör, Lunds kommun

  Susanne Rådqvist Susanne Rådqvist
  Therese Karlsson Therese Karlsson
  Pål Svensson Pål Svensson
  14:00 - 14:30 Plenumsalen

  22 mars - Så skapar du som chef och ledare tillit

  Tillitsbaserat ledarskap är en nyckel till och kanske t.o.m. en förutsättning för att lyckas genomföra svåra och tuffa uppgifter där vi ofta samtidigt befinner oss i en miljö av ständiga och snabba förändringar. Kan man lösa sådana uppgifter samtidigt som man också skapar engagemang, delaktighet och autonomi? Lyssna till hur Peter Skoog med hjälp av tillitsbaserat ledarskap ledde vaccinationsarbetet mot Covid-19 i Region Västmanland.

  ● Peter Skoog, Konsult och förändringsledare, Frontit

  Peter Skoog Peter Skoog
  10:50 - 11:20 Plenumsalen

  23 mars - Ledarskapets Evolution

  För att en verksamhet skall bli framgångsrik i en digitalt snabbfotad värld, behöver ledare och chefer ha vetskap om hur organisationens inre, som kompetens, kultur och värderingar, är kopplade till den yttre strukturen, som roller, strukturer och processer. Förståelse för hur dessa faktorer samspelar och möjliggör, eller hindrar, verksamheter från att nå önskade resultat är en nyckel till att bli framgångsrika och hållbara som både chef, ledare och organisation. Här berättar Centigo, managementkonsultföretaget utan chefer - men fullt av ledare - om ledarskapets och organisationens evolution och vad chefer och ledare inom offentlig verksamhet behöver ha i åtanke för att lyckas i den digitala omställningen som hjälper verksamheter att närma sig sina medborgare och öka samhällsnyttan.

  ● Johan Högne, Partner och Affärsstrateg, Centigo
  ● Hans Jonsson, Partner och Förändringsledare, Centigo

  Johan Högne Johan Högne
  Hans Jonsson Hans Jonsson
  11:50 - 12:20 Plenumsalen

  23 mars - PRAKTIKFALL – Så byggde Södertälje en kultur med hållbart ledarskap

  Lyssna till hur Södertälje kommuns omsorgskontor har gjort en kulturförflyttning genom att implementera ett salutogent förhållningssätt. Två års utbildning och träning för alla 1800 medarbetare och chefer har gjort att allt fler verksamheter nu visar bättre resultat i HME-mätningar och brukarundersökningar. En verksamhetschef berättade att ”chefer har hört av sig och vill jobba hos oss” .

  ● Anders Hanson, Konsult, Svenska hälsopromotiongruppen
  ● Tobias Westergaard, Verksamhetsstrateg, Södertälje kommun

  Anders Hanson Anders Hanson
  Tobias Westergaard Tobias Westergaard
  13:20 - 13:50 Bergen 2+3

  22 mars- Slaget om de utmärkta cheferna - hur får man de att slåss om en plats inom offentlig sektor?

  Offentlig sektor har under lång tid stått inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och att attrahera och behålla den vassaste kompetensen. Varför har man inte kommit längre och vad krävs för att ta sig förbi dessa hinder? Brilliants data visar tydligt vilka fokusområden offentlig sektor behöver fokusera på för att ge cheferna möjlighet att vara just utmärkta chefer.

  ● Helena Frennmark, Affärsområdeschef, Brilliant
  ● Sofie Johansson, Expert på medarbetarundersökningar, Brilliant

  Helena Frennmark Helena Frennmark
  Sofie Johansson Sofie Johansson
  14:00 - 14:30 Bergen 2+3

  22 mars- Case: Världens största workshop!

  Hösten 2021 startades världens största workshop i Göteborg där flera olika stadsdelar deltog. Syftet var att skapa inkludering, integration och ett bättre samhälle för barn och unga. Ta del av resultatet och inspireras av vad du som chef och ledare kan göra för att engagera och involvera medarbetare digitalt.

  ● Liza-Maria Norlin, Creative Strategist, Vocean

  Liza-Maria Norlin Liza-Maria Norlin
  10:50 - 11:20 Bergen 2+3

  23 mars - Lär känna din försörjningskedja - Hur du säkrar en robust försörjning

  Passet behandlar dina möjligheter att som chef, i egenskap av ledare, utveckla och stärka din organisation eller verksamhet genom att reducera sårbarheter kopplade till omvärldsrisker eller interna risker för att kunna säkerställa fortsatt kontinuitet i er verksamhets uppdrag. Vi kommer belysa möjligheterna att påverka organisationen mot en önskad förändring och hur du i egenskap av beslutsfattare kan bidra till en mer robust och proaktiv verksamhet kopplat till försörjningsberedskap.

  ● Theodor Berglund, Affärsrådgivare, Adda Affärsconcept
  ● Ida Ketonen, Affärsrådgivare, Adda Affärsconcept

  Theodor Berglund Theodor Berglund
  Ida Ketonen Ida Ketonen
  11:50 - 12:20 Bergen 2+3

  23 mars - Från ord till handling - Framgångsrikt ledarskap i praktiken

  Att vara chef och ledare innebär utmaningar men också en massa möjligheter och hur får vi dessa att hända i praktiken? Under detta seminariet presenteras framgångsfaktorer som anses vara nycklar till framgångsrikt chef- och ledarskap. Varför anses de som framgångsfaktorer, dvs vilken effekt skapar de? Men naturligtvis räcker det inte att veta, för resultat får man inte av vad man vet utan av vad man gör. Du kommer få med dig praktiska exempel på saker du direkt kan applicera i din vardag.

  ●Helena Berggren, Organisationskonsult och partner, AdWise Consulting

  Helena Berggren Helena Berggren
  13:20 - 13:50 Melbourne 1+2

  22 mars - Varför fattade Karlstads kommun tvärfunktionella beslut om sin möbelförsörjning på strategisk nivå?

  En ökad efterfråga i kommunens verksamheter på mer miljöfokus samt effektivare och mer flexibla inköp inom området möbler gjorde att inköpschefen Martin Magnusson ville ta ett nytt grepp om kommunens möbelförsörjning. För att lyckas krävdes att chefer från de mest berörda verksamheterna involverades och ett tvärfunktionellt projekt sattes upp för att ta fram en försörjningsstrategi och en inköpsstrategi som skulle bidra till kommunens övergripande mål:
  1. En kommun för alla
  2. En kunskaps- och tillväxtkommun
  3. En miljösmart kommun
  4. Ett hållbart arbetsliv

  Att skapa engagemang och insikt i chefsleden för möjligheten att använda inköp som styrmedel för att bidra till kommunens övergripande mål blev en framgångsfaktor och har banat väg för fler liknande projekt i kommunen i framtiden. Nu vill vi inspirera fler chefer att se möjligheterna med att arbeta med försörjningsprocessen för att bidra till verksamhetsmålen.

  ● Martin Magnuson, Inköpschef, Karlstad kommun
  ● Heidi Karlander, Affärsrådgivre, Adda affärsconcept
  ● Ida Ketonen, Affärsrådgivare, Adda affärsconcept

  Martin Magnuson Martin Magnuson
  Heidi Karlander Heidi Karlander
  Ida Ketonen Ida Ketonen
  14:00 - 14:30 Melbourne 1+2

  22 mars - Ledarskap i digital transformation – utmaningar, fallgropar och möjligheter

  Johanna delar med sig av sina erfarenheter från strategiskt arbete inom Sveriges kommuner med fokus på organisationsutveckling samt hur detta kan bidra till en mer digital och flexibel verksamhet. Med sig i samtalet har hon digitaliseringsdirektören på Örebro kommun.

  ● Johanna Kullenberg, ansvarig för kommunsatsningarna i Sverige och en av initiativtagarna till #bättredelat
  ● Per Brogevik, Digitaliseringsdirektör, Örebro kommun

  Johanna Kullenberg Johanna Kullenberg
  Per Brogevik Per Brogevik
  10:50 - 11:20 Melbourne 1+2

  23 mars - Personligt ledarskap med hjälp av AI

  Priset på personligt ledarskap når nya höjder, samtidigt som priset på open AI GTP sjunker men väcker intresse. Vad betyder dessa parallella utvecklingstendenser, samtidigt som maskinen blir mer människolik och människan blir mer maskinlik… På detta seminarium kommer vi att tala om AI 2.0 dvs Autentisk Intelligence och hur denna måste utvecklas i än snabbare takt för att kunan leda den artificella utvecklingen. Hur skapar vi autentiska ledare och organisationer som berör, ger framtidstro, samt energi och mening, istället för artificiella ledare och organisationer som bara förhåller sig till en ny verklighet?

  ● Jan Sturesson, Grundare, Kommunledningsakademin

  Jan Sturesson Jan Sturesson
  11:50 - 12:20 Melbourne 1+2

  23 mars - Möten- ett strategiskt verktyg och en ledarskapsfråga

  Ineffektiva möten kostar skjortan men skjortor verkar vi har råd med! Eller? Tidigare tyckte vi att vi hade för många möten. Nu har vi ännu fler möten. Hur kan vi få bättre möten och sluta ha möten för mötens skull? Vad krävs av ledningen och dig som ledare? Finns kunskap att hämta som stöd? Här får du inspiration kring ämnet och tips på verktyg du kan använda i ditt arbete mot framtidens arbetsplats, arbetssätt och arbetsliv.

  ● Annicka Dickson Hartman, Senior arbetsplatsstrateg/change management- VD för arbetsplatsenifokus.se

  Annicka Dickson Hartman Annicka Dickson Hartman
  13:20 - 13:50 Bergen 1

  22 mars - Hur förändras chefers beteenden vid övergång till flexibla arbetssätt/kontor?

  Behöver ledare förändra sina beteenden när man byter till ett mer flexibelt arbetssätt? Främjas medarbetarnas prestation av aktivitetsbaserade kontor? Hör om den senaste forskningen inom området och om studien som nyligen uppmärksammades i The New York Times.

  ● Helena Jahncke, Doktor i psykologi & Docent i arbetshlsovetenskap samt COO, Vocean

  Helena Janhcke Helena Janhcke
  14:00 - 14:30 Bergen 1

  22 mars - Boosta omställningen!

  Offentlig sektor behöver professionellt kunniga, självständiga och kreativa medarbetare för att klara av de förändrade välfärdsyrkenas krav. Frågar du oss på Komlitt är lösningen välutvecklade processer för kompetensutveckling och livslångt lärande. Då får du välfärdsyrken som samverkar tvärfunktionellt och har en hög omställningsförmåga. Som grädde på moset kommer du både attrahera och behålla dina medarbetare. Det nya sättet att kompetensförsörja din verksamhet ställer krav på förändring. Är du redo att ta steget?

  ● Helena Post Mårtensson, Socionom, Komlitt
  ● Peter Söderholm, VD, Komlitt

  Helena Post Mårtensson Helena Post Mårtensson
  Peter Söderholm Peter Söderholm
  10:50 - 11:20 Bergen 1

  23 mars - PRAKTIKFALL: Hur utvecklande medarbetarskap kan få en organisation på tå

  Chefen är inte längre den som har svaren – den tiden är förbi. För att nå sina mål behöver alla verksamheter jobba med kompetensförsörjning och rusta sina medarbetare för framtida utmaningar. De verksamheter som vill hänga med in i framtiden behöver ha både utvecklande chefer och medarbetare för att få maximal utväxling av kompetensen i organisationen. Hör hur FMV, Försvarets materielverk, rustar sina 2200 medarbetare med det utvecklande medarbetarskapet för ökat ansvarstagande och stärkt samarbete med stort engagemang.

  ● Sherlot Jonsson, Strateg för kompetensförsörjning, Försvarets materielverk
  ● Lena Helander, Affärsområdesansvarig Ledar- och medarbetarutveckling, Ekan Management
  ● Susanna Lagersten, Senior managementkonsult, Ekan Management

  Sherlot Jonsson Sherlot Jonsson
  Lena Helander Lena Helander
  Susanna Lagersten Susanna Lagersten
  11:50 - 12:20 Bergen 1

  23 mars - What is the future for HR and employee experience in the public sector?

  The world is moving fast along with the technological evolution and the challenges for leaders and HR-managers to adapt. How can public organizations keep their employees happy, healthy and productive? We share with you years of research and studies from Europe showing how you can implement The Next Generation Work. Also about the way we organize work and how this affects the HR function and your employees today and in the future.

  ● Jan Laurijssen, HR evangelist and Researcher, University of Antwerp

  Jan Laurijssen Jan Laurijssen