2024 ÅRS KONFERENSPROGRAM

Konferensprogram 2024

Registrering och mingel i utställningen
 • 08:00-08:50
 • Utställningen

Registrering och mingel i utställningen

Välkommen till Offentlig Chef 2024 i Nacka
 • 08:50-09:10
 • Plenum

Välkommen till Offentlig Chef 2024 i Nacka

Nackas kommundirektör Victor Kilén tillsammans med Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun, och årets moderator Carin Hjulström hälsar oss välkomna till 2024 års mötesplats.

● Victor Kilén, Nackas kommundirektör
● Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
● Carin Hjulström, Programledare, författare & moderator

Strategiskt ledningsarbete i en komplex miljö
 • 09:10-09:40
 • Plenum

Strategiskt ledningsarbete i en komplex miljö

Storsthlm är förbundet som samlar länets 26 kommuner. Medlemmarna styr genom en 4-årig strategisk inriktning. I ett samtal lyfter vi några aspekter kring hur vi förverkligar detta ur ett ledningsperspektiv.

● Johan von Sydow, Förbundsdirektör Storsthlm
● Jonas Hagetoft, Processledare Storsthlm
● Daphne Wahlund Processledare Storsthlm
● Annika Hellberg, Kommundirektör Vallentuna
● Victor Kilén, Nackas kommundirektör

Panel: Hur bygger vi rätt förutsättningar för samskapande ledarskap?
 • 09:40 - 10:10
 • Plenum

Panel: Hur bygger vi rätt förutsättningar för samskapande ledarskap?

Nationen Sverige faller vid en internationell jämförelse i såväl ranking som förtroende på områden som trygghet, digitalisering och välfärd. Skall det svenska samhället med alla dess offentliga verksamheter lyckas behålla sin internationella konkurrenskraft och placering i toppen som välfärdsland, krävs nya idéer och möjligheter med fokus på samskapande av såväl välfärdstjänster som åtgärder för nationell trygghet och säkerhet.

Vidare behöver vi samskapa i syfte att säkerställa de ekonomiska möjligheterna och personella resurserna för god utveckling på såväl regional som kommunal nivå.

Ta del av panelens förslag samt dra nytta av möjligheten att själv genom vår efterföljande live-hackaton medverka till en positiv utveckling genom att ge exempel på såväl områden som konkreta fall där samskapande möjligheter finns och hur detta skulle kunna ske redan från idag.

Välkommen att delta i ett tillsammansprojekt där vi skapar förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling, här och nu!

● Victor Kilén, Nackas kommundirektör
● Jennie Vidal, Kommundirektör, Ljungby kommun
● Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun
● Anna Thörn, Regiondirektör, Region Dalarna
● Martin Myrskog, Regiondirektör, Region Kronoberg
● Jens Mattsson, General­direktör FOI

Mingel i utställningen
 • 10:10-10:40
 • Utställningen

Mingel i utställningen

Hackathon: Hur bygger vi rätt förutsättningar för samskapande ledarskap?
 • 10:40-11:20
 • Plenum

Hackathon: Hur bygger vi rätt förutsättningar för samskapande ledarskap?

Var med och skapa ett bättre samhälle och ett bättre Sverige.

Ta din plats när vi samlar alla Sveriges visionära och innovativa ledare och chefer inom kommun, region och stat för att utforska nya sätt att samskapa över gränserna. Under hösten samlar vi in frågeställningar kring vilka områden som bäst lämpar sig för samverkan. För att under hackathonet tillsammans hitta nya lösningar för hur vi bygger rätt förutsättningar för ett nytt samskapande ledarskap. Din erfarenhet och din röst är viktig för att hitta nya vägar framåt.

Det ekonomiska läget och de finansiella möjligheterna framåt kräver samskapande ledare
 • 11:20-12:00
 • Plenum

Det ekonomiska läget och de finansiella möjligheterna framåt kräver samskapande ledare

Sveriges höga inflation och den svaga tillväxten är utmaningar, Hur ser utsikterna ut framåt, kommer det en återhämtning och vilka möjligheter ligger framför oss. Hur ser prognosen för statsfinanserna och vår ekonomiska framtid ut och vad krävs av landets offentliga ledare när våra ekonomiska möjligheter förändras? Ta del av framtidsprognosen och lyssna till tankar och insikter om samspelet mellan ekonomi och ledarskap från vår fd Finansminister Anders Borg.

● Anders Borg, fd. Finansminister

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:00-13:20
 • Plenum

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår
 • 13:20-15:10

Parallella spår

Föreläsningarna är sorterade enligt tid för att du enkelt ska kunna se vilka som går parallellt. I varje föreläsning står det vilket spår de tillhör för att du även ska kunna välja enligt ämne. Klicka på respektive tid för att se föreläsningarna.
Fler parallella spår föreläsningar släpps inom kort!

Framtidens infomationsdrivna vård - AI och samskapande ledarskap för bättre hälsa
 • 13:20 - 13:50
 • Uppdrag ledarskap: Att leda i komplex och snabbrörlig tid
 • Snickeriet

Framtidens infomationsdrivna vård - AI och samskapande ledarskap för bättre hälsa

Offentlig sektor står inför stora utmaningar både när det gäller demografi och kompetensförsörjning. Det kommer att krävas nya,gemensamma arbetssätt och ny teknik för att kunna möta morgondagens utmaningar. Ljungby kommun och Region Kronoberg arbetar tillsammans för bästa möjliga vård för invånaren, där samskapande ledarskap är en förutsättning för att lyckas. 

Med hjälp av informationsdriven vård kan hälsodata användas till välgrundade beslut och få en mer individanpassad vård i framtiden. Målet är att kunna skifta fokus och arbeta mer aktivt med förebyggande vård och uppföljning för att på sikt undvika ökad ohälsa i befolkningen till exempel genom AI- teknologi och analys av hälsodata. Det gemensamma utvecklingsarbetet är utsett av regeringskansliet som försöksverksamhet av nationellt intresse eftersom det är ett exempel på utveckling av samverkan och överbryggande av organisatoriska stuprör mellan region och kommun som skapar såväl patientnytta som samhällsekonomisk nytta. 

● Martin Myrskog, Regiondirektör, Region Kronoberg.
● Jennie Vidal, Kommundirektör, Ljungby kommun.

Vilken roll har det offentliga ledarskapet för att stärka och utveckla demokratin?
 • 13:20 - 13:50
 • Spår: Uppdrag ledarskap: För demokrati, säkerhet och trygghet
 • Plenum

Vilken roll har det offentliga ledarskapet för att stärka och utveckla demokratin?

Gaia Leaderships Micael Mathsson möter bl a TCOs ordförande Therese Svanström och Södertäljes stadsdirektör Magnus Gyllestad i ett samtal om på vilket sätt ledarskap i offentlig förvaltning kan bidra till att stärka och utveckla demokratin.

● Therese Svanström, ordförande TCO
● Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun
● Emma Lennartsson, Regiondirektör Region Stockholm
● Micael Mathsson, Gaia Leadership

En grym digital chef & medarbetarupplevelse – en väg till leende och till effektivitet
 • 13:20 - 13:50
 • Uppdrag ledarskap: För hållbara organisationer
 • Monteringen

En grym digital chef & medarbetarupplevelse – en väg till leende och till effektivitet

En grym digital medarbetarupplevelse gör livet enklare för era chefer och medarbetare. Intuitiva och guidade processer, automatisera tråkiga och digitalisera tidskrävande administration, frigör tid för chefen. Vi berättar om hur stöttar Arbetsförmedlingen och Region Skåne med att bland annat knyta ihop Pre-,Onboardingprocessen.

● Fredrik Aldeström, Employee Workflow specialist, ServiceNow

Tillit, transparens och delaktighet som hörnstenar för framgång
 • 13:20 - 13:50
 • Spår: Uppdrag ledarskap: Att leda sig själv och andra i praktiken
 • Avance

Tillit, transparens och delaktighet som hörnstenar för framgång

Att bli nominerad av sina medarbetare och dessutom vinna Årets Offentliga Chef är ett kvitto på att man gör många saker rätt som ledare.

Tillit, transparens och delaktighet är viktiga delar i ledarskapet för Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun, som vann titeln 2023. I denna intressanta föreläsning delar Gustaf med sig av sina erfarenheter och praktiska tips på hur han gjort för att skapa framgång i sin organisation.

● Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun

Det är inte ensamt på toppen – så kan samverkan och delning vara svaret för att accelerera digital transformation och förverkligandet av kommuners digitala strategi.
 • 14:00 - 14:30
 • Uppdrag ledarskap: Att leda i komplex och snabbrörlig tid
 • Snickeriet

Det är inte ensamt på toppen – så kan samverkan och delning vara svaret för att accelerera digital transformation och förverkligandet av kommuners digitala strategi.

Jämfört med andra länder går digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Sverige långsamt. En brist på samverkan mellan statliga myndigheter står i vägen för en mer effektiv digitalisering. I dagens snabbföränderliga värld är det dessutom svårt för offentlig sektor att driva förändring från grunden. Att inte stå ensam och få med alla på tåget är viktiga parametrar för framgång. Hur kan integration, samverkan och delning vara en del av lösningen? Genom att samverka och dela kan organisationer inte bara gå längre utan också skynda på sin digitala transformation. Välkomna att lyssna när Frends berättar om konkreta exempel på hur man kan göra och betonar vikten av att dela med sig och hjälpa varandra på vägen mot toppen.

● Fredrik Wingren, Sales Director, Frends Sweden

Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång!!
 • 14:00 - 14:30
 • Uppdrag ledarskap: För demokrati, säkerhet och trygghet
 • Plenum

Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång!!

Det är av ökad betydelse både den offentliga sektorn och svensk näringsliv måste bli bättre på personalsäkerhet. Såväl organiserad brottslighet som utländska statsaktörer målsöker på befattningar för att komma åt våra skyddsvärden.

Ta del av en högaktuell föreläsning som efterföljs av en frågestund där du får svar på just dina frågor och kan ta del av konkreta tips och råd.

● Jörgen Holmlund , Lärare Underrättelsetjänst Försvarshögskolan

Hur skapar man hållbara medarbetare? – Insikter och lärdomar från förmånspartnern Epassi.
 • 14:00 - 14:30
 • Uppdrag ledarskap: För hållbara organisationer
 • Monteringen

Hur skapar man hållbara medarbetare? – Insikter och lärdomar från förmånspartnern Epassi.

En av de viktigaste faktorerna för att skapa en hållbar organisation handlar om hur väl man som arbetsgivare lyckas med hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Den Stora Studien Om Personalförmåner 2023 avslöjar här ett stort glapp: 80% av arbetsgivarna anser att de upprätthåller välmåendet på arbetsplatsen, men endast 40% av medarbetarna instämmer med detta.

I Epassis paneldiskussion djupdyker vi i fler insikter från studien, delar med oss av våra bästa råd för att stärka personalhälsan, samt lyssnar till två av Epassis kunder för att höra hur de gör för att lyckas med hälsoarbetet.

● Åsa Severgårdh, vd Epassi Sweden
● Katarina Modahl, Hälsosamordnare Motala Kommun
● Caroline Frisk HR-specialist Simrishamn kommun

Hur skapar vi Sveriges bästa arbetsplats?
 • 14:00 - 14:30
 • Uppdrag ledarskap: Att leda sig själv och andra i praktiken
 • Avance

Hur skapar vi Sveriges bästa arbetsplats?

2023 utnämndes Patientnämnden Region Stockholm till Sveriges bästa arbetsplats och den tredje bästa arbetsplatsen i Europa!

Hur skapar man som ledare en miljö där medarbetarna känner sig värderade, engagerade och inspirerade att leverera sitt bästa? Steinunn Ásgeirsdóttir, Kommundirektör Nykvarns kommun och fd förvaltningschef på Patientnämnden Region Stockholm reflekterar tillsammans med Pia Bornevi, nuvarande förvaltningschef Patientnämnden Region Stockholm över ledarskapets betydelse för att skapa och behålla en god arbetskultur.

● Steinunn Ásgeirsdóttir, Kommundirektör Nykvarns kommun
● Pia Bornevi, Förvaltningschef Patientnämndens förvaltning Region Stockholm

Konsten att rekrytera, introducera, engagera och leverera – helt på distans
 • 14:40 - 15:10
 • Uppdrag ledarskap: Att leda i komplex och snabbrörlig tid
 • Snickeriet

Konsten att rekrytera, introducera, engagera och leverera – helt på distans

Ewa Thylén, Årets Nyskapande chef i offentlig sektor, delar sin inspirerande berättelse om hur hon framgångsrikt byggde upp och skalade ner en helt ny verksamhet med hundratals handläggare. Tillsammans med sina chefer skapade de en lärande organisation som arbetade i ständig förändring och främjade arbetsglädje – allt på distans. Ta del av konkreta tips från Ewa om hur hon hanterade ett tillsynes övermäktigt uppdrag från Tillväxtverket, där hon med mod, struktur och engagemang skapade välmående och högpresterande team och under tre år ledde stödet till korttidsarbete under Coronapandemin.

● Ewa Thylén, tidigare enhetschef Tillväxtverket

Forts: Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång
 • 14:40 - 15:10
 • Uppdrag ledarskap: För demokrati, säkerhet och trygghet
 • Plenum

Forts: Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång

Ställ frågor som rör just din organisation gällande personalsäkerhet och få konkreta tips och råd. Utbytt erfarenheter och fall från kollegor i landet och ta del av en intressant diskussion om hur du kan stärka din organisation i kring dessa frågor.

● Jörgen Holmlund, Lärare Underrättelsetjänst Försvarshögskolan

Hur kan vi påskynda omställningen till cirkulär IT?
 • 14:40 - 15:10
 • Spår: Uppdrag ledarskap: För hållbara organisationer
 • Monteringen

Hur kan vi påskynda omställningen till cirkulär IT?

I en undersökning som 3stepIT har låtit göra anger beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp i offentliga verksamheter att IT är det område där det finns störst potential att minska organisationens klimatpåverkan. Samtidigt framgår att endast 3 av 10 anser sig ligga bra till i omställningen till cirkulär IT. Så vad hindrar verksamheter från att ställa om? Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och missuppfattningen att det leder till högre kostnader är de 3 största hindren. Skulle vi kunna påskynda omställningen genom smartare IT-upphandling och hur skulle det isåfall gå till?

● Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3stepIT

En möjliggörare för idéer och samskapande - Workshop med Vocean
 • 14:40 - 15:10
 • Spår: Uppdrag ledarskap: Att leda sig själv och andra i praktiken
 • Avance

En möjliggörare för idéer och samskapande - Workshop med Vocean

För att en offentlig verksamhet ska kunna utvecklas krävs delaktighet och nyskapande både bland medarbetare, politiker och befolkning. Vocean gör detta möjligt, där är idéerna är viktigare än idébärarna. Vågar du som chef arbeta med samskapande på ett nytt sätt?

Fika och mingel i utställningen
 • 15:10-15:40
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Ledarskap för att bygga ett vinnande lag
 • 15.40-16.20
 • Plenum

Ledarskap för att bygga ett vinnande lag

Föds du med ledaregenskaper eller kan du träna dig till att bli en framgångsrik ledare? Bra ledarskap är ofta situations anpassat, vad behöver du tänka på för att anpassa ditt ledarskap till den grupp du leder just nu? Och hur skapar man ett gemensamt ansvar inom teamet? Ta del av insikter, direkt från den flerfaldigt belönade fotbollscoachen Jörgen Lennartsson och få konkreta verktyg och metoder för att förbättra ditt ledarskap och för att lyckas med att skapa starka grupper med stor vilja till framgång.

● Jörgen Lennartsson, Fotbollstränare och föreläsare

Så drar du nytta av Neuroledarskapets många möjligheter
 • 16:20-17:10
 • Plenum

Så drar du nytta av Neuroledarskapets många möjligheter

Rufus Wiena, är Neuromagikern som hyllats av presidenter och används av globala storföretag för sin förmåga att underhålla, överraska och inspirera, men också för den unika möjligheten att själv lära sig konsten att övertyga, och hemligheterna bakom meta learning.

Nu har du möjligheten att ta del av unika verktyg som du kan använda i din egen personliga utveckling likväl som i din roll som chef och ledare. Få insikter i hur du kan nyttja sinnets naturliga inlärningsförmåga för att snabbt förvärva nya färdigheter och kunskaper.

● Rufus Wiena, Neuromagiker, ledarskapscoach och extremidrottare

Mingel och nätverkande i utställningen
 • 17:10-18:30
 • Utställningen

Mingel och nätverkande i utställningen

När dagens föreläsningar är slut är du välkommen på mingel i utställningen. Här får du ta del av dryck och minglande innan vi beger oss till kvällens bankett. Du har möjlighet att stanna kvar på minglet och använda omklädningsrummen för att fixa håret, svida om till kvällens outfit, prata med nyfunna kontakter och mycket mer. Sedan kan du åka med våra förbokade bussar som tar oss direkt till banketten.

Årets Bankett
 • 19:00-sent
 • Hamburger Börs

Årets Bankett

Upplev en kväll med firande, nätverkande, skratt och dans där du får njuta av en trerätters middag, storslagen underhållning och ett unikt tillfälle att umgås med kollegor från hela Sverige. Du får dessutom vara med när vinnarna av Årets Offentliga Chef och Årets Nyskapande Chef utses.

Dag 2 - 18 januari 2024

Registrering och mingel i utställningen
 • 08:00-08:50
 • Utställningen

Registrering och mingel i utställningen

Panel: 2 år efter Rysslands inmarsch i Ukraina – vad har det för konsekvenser för vårt ledarskap?
 • 09:20-10:00
 • Plenum

Panel: 2 år efter Rysslands inmarsch i Ukraina – vad har det för konsekvenser för vårt ledarskap?

Vi möter företrädare för offentlig förvaltning och näringsliv i ett samtal som leds av Gaia Leaderships Torbjörn Skymning. Medverkande Ulrica Messing, landshövding Blekinge län och Karl LE Engelbrektson, Sveriges tidigare arméchef.

● Ulrica Messing, Landshövding Blekinge län
● Karl LE Engelbrektson, Sveriges tidigare arméchef
● Johan Kerstell, Personaldirektör, Sandvik AB
● Samtalet leds av Torbjörn Skymning, Gaia Leadership

Vad krävs för att vi ska bli bäst på bemötande? På riktigt!
 • 10:00-10:30
 • Plenum

Vad krävs för att vi ska bli bäst på bemötande? På riktigt!

Annmarie Palm betonar vikten av att satsa på kvalitetssäkring av bemötande hos alla på arbetsplatsen, och inte bara hos de som frontar verksamheten. Nu jobbar hon på att certifiera alla 4000 medarbetare i Nackakoncernen inom bemötande – en satsning som ska ge resultat både räknat i siffor, affärsnytta och mänskligt värde. Hon pratar om relationsskapande kommunikation och matchning av det interna och externa bemötandet där vi istället för att ”klustra” målgrupper ska sträva efter att behandla alla lika. Vi får också ta del av

Annmaries ”take-aways” – en samling tips för alla med ambition att kvalitetssäkra sina mellanmänskliga relationer.

● Annmarie Palm, Kundbemötandechef Nacka Kommun

Mingel i utställningen
 • 10:30-11:00
 • Utställningen

Mingel i utställningen

Panel: Hur kan AI bli ett av ledarens viktigaste verktyg redan idag?
 • 11:00-11:40
 • Plenum

Panel: Hur kan AI bli ett av ledarens viktigaste verktyg redan idag?

AI målas ofta upp som ett reellt hot emot framtida arbetstillfällen och personlig kreativitet, men kan också utgöra möjligheter för såväl din organisation , framtidens kompetensförsörjning och i ditt ledarskap.

Följ med i ett spännande samtal som tar utgångspunkt i chefens möjligheter med AI.

Vilka är verktygen och vad är möjligt redan idag? Hur kommer framtiden se ut? Hur kan du som offentlig chef på bästa sätt dra nytta av AI i ditt uppdrag?

● Henrik Palmblad Wennergren, Digitaliseringsdirektör Nacka Kommun
● Fredrik Löfgren, Robotentusiast & innovatör, Linköpings Universitet
● Aurore Belfrage, Independent investor

Nå framgång genom kommunikativt ledarskap
 • 11:40-12:20
 • Plenum

Nå framgång genom kommunikativt ledarskap

Genom att applicera ett kommunikativt ledarskap kan du utveckla en stark närvaro, förbättra dina möjligheter att engagera och inkludera alla samt hantera konflikter och utmanande medarbetare mer effektivt. När du besöker föreläsningen av Elaine Eksvärd får du veta hur du kan bli en mer inspirerande och tydlig ledare som också förstår medarbetarna bättre.

● Elaine Eksvärd, Retoriker och ledarskapscoach

Lunch med efterföljande mingel i utställningen
 • 12:20-13:30
 • Plenum

Lunch med efterföljande mingel i utställningen

Parallella spår
 • 13:30-15:00
 • Plenum

Parallella spår

Föreläsningarna är sorterade enligt tid för att du enkelt ska kunna se vilka som går parallellt. I varje föreläsning står det vilket spår de tillhör för att du även ska kunna välja enligt ämne.

Världens jobbigaste chef: Om behovet av institutionellt entreprenörsskap i offentlig omställning
 • 13:30-14:00
 • Uppdrag ledarskap: Att leda i komplex och snabbrörlig tid
 • Avance

Världens jobbigaste chef: Om behovet av institutionellt entreprenörsskap i offentlig omställning

De utmaningar som offentlig sektor står inför kräver en ny form av ledarskap. En form av ledarskap som aldrig slätar över, alltid ifrågasätter och är redo att öppet utmana och kullkasta grundvalarna i organisationens existens. Genom såväl personliga erfarenheter av 20 år som chef och forskningskonsortiet digital förvaltnings samlade forskning lyfter Johan Magnusson nödvändiga förändringar kring ledarskap för att klara av den omställning offentlig sektor nu står i.

Johan Magnusson är professor och föreståndare för en av världens tre bästa forskningsmiljöer för digitalisering och digital innovation, Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se). Han leder även forskningen kring offentlig sektors digitalisering inom Forskningskonsortiet digital förvaltning (www.digitalforvaltning.se) och har flera gånger utsetts till en av de mest inflytelserika personerna i Sverige kring såväl teknik som offentlig digitalisering.

● Johan Magnusson, Professor och föreståndare SCDI Göteborg

Organisationens riskkultur – en viktig pusselbit i arbetet mot välfärdsbrott
 • 13:30-14:00
 • Uppdrag ledarskap: För demokrati, säkerhet och trygghet
 • Monteringen

Organisationens riskkultur – en viktig pusselbit i arbetet mot välfärdsbrott

Många organisationer saknar stöd och vägledning i arbetet mot välfärdsbrott. Vi beskriver brottslighetens olika typer och ger exempel på konkreta metoder för att förebygga, upptäcka och hantera brott och missbruk av välfärdssystemen. Vi ger också exempel på hur man skapar en organisationskultur som stöttar medarbetare att agera korrekt och som effektivt motverkar korruption, oegentligheter och bedrägerier.

● Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG, Risk & Compliance Consulting

Ett samtal om senaste arbetsmarknads trenderna och hur offentliga verksamhet bör angripa dem
 • 13:30-14:00
 • Uppdrag ledarskap: För hållbara organisationer
 • Plenum

Ett samtal om senaste arbetsmarknads trenderna och hur offentliga verksamhet bör angripa dem

Ett samtal om senaste arbetsmarknads trenderna och hur offentliga verksamhet bör angripa dem Kompetensförsörjningen är en av de största frågorna för en ledare att handskas med i dagsläget. Vilka insikter finns det att lära av både Nacka kommun och LinkedIn?

Under samtalet kommer frågeställningar om AI, kompetensförsörjning, talang attraktion och hur man kan våga förändra synen på kompetensförsörjning inom hela verksamheten samt vad som krävs. En självklar punkt som diskuteras är hur man som ledare bör leda i en tid där kompetensförsörjningen står högt på agendan när världen är osäker, vilket ledarskap bör bemöta dessa utmaningar?

LinkedIn kommer presentera analyser och trender inom ämnet och Nacka delar med sig av sina erfarenheter samt hur de arbetar övergripande med kompetensförsörjning.

● Jean Hedayat, VD LinkedIn Sverige
● Linus Holmgren, Employer brandingchef, Nacka kommun

Skapa välmående organisationer genom intraprenörsskap!
 • 13:30-14:00
 • Uppdrag ledarskap: Att leda sig själv och andra i praktiken
 • Snickeriet

Skapa välmående organisationer genom intraprenörsskap!

Möt Nykvarns kommundirektör Steinunn Ásgeirsdóttir. Steinunn blev årets offentliga chef 2018 och var tidigare chef för patientnämnden i Region Stockholm som blev utsedd till Sveriges bästa arbetsplats. Steinunn bjuder tillsammans med Gaias Micael Mathsson in till ett samtal om hur vi bygger kulturer som tar tillvara kraften hos alla medarbetare samtidigt som vi når utmanande mål.

● Steinunn Ásgeirsdóttir Kommundirektör Nykvarns kommun
● Micael Mathsson, Gaia Leadership

Workshop - Excelmodeller för Offentlig verksamhet
 • 14:00-14:30
 • Plenum

Workshop - Excelmodeller för Offentlig verksamhet

Varför betala för dyra system, när en Excefil kan lösa ditt problem? Vi visar våra färdiga budgetmallar, Vatten/Avlopps-beräkningsmodeller, projektplaneringsmodeller och modeller som beräknar en nyexploaterings effekt på lokala skolor. Vi har efter många år med att hjälpa olika offentliga verksamheter med deras krångliga excelmodeller bestämt oss för att göra våra egna färdiga modeller.

● Lukas Lilja, Excelevangelist från Exceldepartment

Vaccinera din verksamhet mot plötsliga vakanser
 • 14:30-15:00
 • Uppdrag ledarskap: Att leda i komplex och snabbrörlig tid
 • Monteringen

Vaccinera din verksamhet mot plötsliga vakanser

I dagens snabbrörliga arbetsmarknad ställs verksamheter inom såväl näringsliv som det offentliga inför ständiga utmaningar när det gäller att hantera vakanser. Kortare anställningstider och nya krav i arbetslivet innebär utmaningar får både verksamheten och medarbetarna. Genom att ha en plan för det oförutsedda kan man säkerställa att verksamheten förblir stark och vital, även i de mest utmanande tiderna. Hanna Eidem, partner och operativ chef på Brightmill AB, kommer att prata om interimsledarskap som ett kraftfullt verktyg för att stärka och utveckla organisationen samt främja ett starkt arbetsgivarvarumärke.

● Hanna Eidem, Partner och operativ chef på Brightmill AB
● Katarina Pelin, Interimschef

Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan – från ”fusk” till systemhotande brottslighet
 • 14:30-15:00
 • Uppdrag ledarskap: För demokrati, säkerhet och trygghet
 • Plenum

Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan – från ”fusk” till systemhotande brottslighet

Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan är hot mot demokratin och är därmed allas problem. Flera undersökningar visar att brottsligheten ökar i omfattning och drabbar såväl kommuner och regioner som statliga myndigheter. Den utveckling vi kan se nu, att välfärdsbrottslighet alltmer övergår till en strukturerad, organiserad och i förlängningen systemhotande brottslighet, är ett samhällsproblem. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan påverkar vårt demokratiska system på flera sätt. Offentliga resurser försvinner till personer och verksamheter dessa medel inte var menade för och stärker i stor omfattning den kriminella ekonomin samt används för brottsliga ändamål. Tjänstepersoner och förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan vilket kan leda till tystnadskultur, att man inte vågar utföra sitt uppdrag eller att man avslutar sin tjänst eller sitt uppdrag. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan minskar medborgarnas tillit till välfärdssystemet och vårt demokratiska system, och behöver motverkas med ökad kraft. Christina Kiernan berättar mer om välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, vad det är, hur det tar sig uttryck och vad man som chef kan göra för att motverka.

● Christina Kiernan Samordnare välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism

Att leda i sidled för att skapa horisontella strukturer och bred förflyttning framåt
 • 14:30-15:00
 • Uppdrag ledarskap: För hållbara organisationer
 • Snickeriet

Att leda i sidled för att skapa horisontella strukturer och bred förflyttning framåt

Ett samskapande ledarskap innebär att tillsammans bygga nya vägar för att förflytta oss framåt i en komplex verklighet. Cocreation och samskapande inom offentlig sektor handlar om mer än samverkan, det handlar om att aktivt lösa gemensamma utmaningar både inom en kommun och över myndighetsgränser. Veronica Grimheden Myhrström har 20 års erfarenhet som chef och ledare inom både privat och offentlig sektor och driver kontinuerligt frågor för att integrera olika perspektiv och kompetenser så att vi gemensamt kan maximera potentialen och göra verklig skillnad. Vertikala strukturer behövs, men även horisontella - för att få bredast möjliga mobilisering framåt!

Veronica kommer även dela med sig av exempel kring en digital utbildningssatsning för medborgare, om civilt försvar och krisberedskap, där Nacka driver processen framåt och där MSB, Länsstyrelsen Stockholm och Civilförsvarsförbundet är medskapande aktörer.

● Veronica Grimheden Myhrström, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Nacka kommun

Tillitbaserat ledarskap – så värnar vi samhällskontraktet
 • 14:30-15:00
 • Uppdrag ledarskap: För hållbara organisationer
 • Avance

Tillitbaserat ledarskap – så värnar vi samhällskontraktet

Internationell forskning är tydlig när det gäller tillitens betydelse för att skapa framgångsrika organisationer och samhällen. Tilliten underlättar samverkan, mänskligt välbefinnande, kreativitet och effektivitet. I denna föreläsning sätts ljuset på tilliten som grunden i samhällskontraktet mellan medborgare, förvaltning och förtroendevalda politiker. Flera exempel ges på hur detta samhällskontrakt har stärkts med olika tillitsbaserade modeller, men också genom tydliga gränser. Louise Bringselius är docent i organisation och ledning och verksam som forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon var forskningsledare i Tillitsdelegationen 2017-2019.

● Louise Bringselius, Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Workshop - Trygga medarbetare är en framgångsfaktor – men vad gör vi när våldet i hemmet tar sig in på arbetsplatsen och vilka konsekvenser kan detta leda till?
 • 15:00-15:30
 • Plenum

Workshop - Trygga medarbetare är en framgångsfaktor – men vad gör vi när våldet i hemmet tar sig in på arbetsplatsen och vilka konsekvenser kan detta leda till?

Våld i nära relation är idag en folkhälso- och arbetsmiljöfråga. Så många som 1 av 5 i arbetsför ålder uppger att de är utsatta för någon form av våld i en nära relation av någon man tycker om och lever nära. Hälften av dessa uppger att det påverkar deras arbetsprestation negativt. Hur kan vi på ett enkelt sätt lyfta in ett våldspreventivt perspektiv i vårat arbetsmiljöarbete utan att göra några större förändringar? Kring detta samt konsekvenser och åtgärder diskuterar Ann om i sin föreläsning

● Ann Kvarnström. Föreläsare och handledare. Grundare av evidencediary.com

Fika och mingel i utställningen
 • 15:00-15:30
 • Utställningen

Fika och mingel i utställningen

Två flugor i en smäll - Kan vi motverka bristande kompetensförsörjning och få ett tryggare samhälle på köpet
 • 15:20-16:00
 • Snickeriet

Två flugor i en smäll - Kan vi motverka bristande kompetensförsörjning och få ett tryggare samhälle på köpet

Samhället utmanas allt mer av minskad trygghet, samtidigt ökar behovet av kompetent arbetskraft, inte minst gäller detta för landets välfärdssektor. Hur motverkar vi bristen på arbetsvillig kompetens och möjliggör ett stabilare samhälle med ökad välfärd, trygghet och tillväxt utan att det kostar oss mer?

Följ med på en tankeväckande resa kring inkludering, hopp och motivation, ledd av Charbel Gabro, föreläsare och själv tidigare flykting med missionen att bygga broar mellan slum och finrum. Kan vi vända den negativa trenden öka våra möjligheter för framtiden och samskapa ett bättre samhälle för många?

Missa inte chansen att lyssna till ideer tips och tänkbara lösningar på våra största samhällsutmaningar.

● Charbel Gabro, Inspirationsföreläsare

Världens snabbaste förändring
 • 15:30-16:10
 • Plenum

Världens snabbaste förändring

Hur kan vi ta tillvara av våra erfarenheter från snabba förändringar och forma dem till det nya normala? Hur lyckas vi med förändringar när vi inte drivs av kris utan av möjligheter och utveckling? Under den här föreläsningen tittar vi på vad vi kan göra för att förändra så snabbt det bara går.

- Vad krävs för en snabb förändring?
- Ledarskapet som gemensam funktion
- Krismedvetenhet vs. Innovation

● Kelly Odell, Föredragshållare, författare och ledarskapscoach

Tysklands mest kända lyckoexpert och Skandinavienkännare om Happy Nordic Leadership
 • 16:10-17:00
 • Plenum

Tysklands mest kända lyckoexpert och Skandinavienkännare om Happy Nordic Leadership

Med blicken från en tysk lyckoforskare visar Maike van den Boom på Sveriges styrkor. Eftersom vi ofta inte känner till dem så väl.

Få reda på varför Sverige inte bara är ett av världens lyckligaste länder, utan också toppar många internationella index. Du kommer att bli förvånad. Det är samma anledningar som gör att vi kommer att vara framgångsrika även i framtiden. Du kommer avsluta den här konferensen och gå hem med en känsla av stolthet, drivkraft och ett leende på läpparna.

●Maike van den Boom, Författare, föreläsare, lyckoexpert och Skandinavienkännare

Parallella spår

Nedan kan du se de första prograpunkterna under årets parallella spår, fler programpunkter lanseras inom kort. 

Framtidens infomationsdrivna vård - AI och samskapande ledarskap för bättre hälsa
 • 13:20-13:50
 • Dag 1 - 17 januari
 • Snickeriet

Framtidens infomationsdrivna vård - AI och samskapande ledarskap för bättre hälsa

Offentlig sektor står inför stora utmaningar både när det gäller demografi och kompetensförsörjning. Det kommer att krävas nya,gemensamma arbetssätt och ny teknik för att kunna möta morgondagens utmaningar. Ljungby kommun och Region Kronoberg arbetar tillsammans för bästa möjliga vård för invånaren, där samskapande ledarskap är en förutsättning för att lyckas.

Med hjälp av informationsdriven vård kan hälsodata användas till välgrundade beslut och få en mer individanpassad vård i framtiden. Målet är att kunna skifta fokus och arbeta mer aktivt med förebyggande vård och uppföljning för att på sikt undvika ökad ohälsa i befolkningen till exempel genom AI- teknologi och analys av hälsodata. Det gemensamma utvecklingsarbetet är utsett av regeringskansliet som försöksverksamhet av nationellt intresse eftersom det är ett exempel på utveckling av samverkan och överbryggande av organisatoriska stuprör mellan region och kommun som skapar såväl patientnytta som samhällsekonomisk nytta.

● Martin Myrskog, Regiondirektör, Region Kronoberg.
● Jennie Vidal, Kommundirektör, Ljungby kommun.

Det är inte ensamt på toppen – så kan samverkan och delning vara svaret för att accelerera digital transformation och förverkligandet av kommuners digitala strategi.
 • 14:00 - 14:30
 • Dag 1 - 17 januari
 • Snickeriet

Det är inte ensamt på toppen – så kan samverkan och delning vara svaret för att accelerera digital transformation och förverkligandet av kommuners digitala strategi.

Jämfört med andra länder går digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Sverige långsamt. En brist på samverkan mellan statliga myndigheter står i vägen för en mer effektiv digitalisering. I dagens snabbföränderliga värld är det dessutom svårt för offentlig sektor att driva förändring från grunden. Att inte stå ensam och få med alla på tåget är viktiga parametrar för framgång. Hur kan integration, samverkan och delning vara en del av lösningen? Genom att samverka och dela kan organisationer inte bara gå längre utan också skynda på sin digitala transformation. Välkomna att lyssna när Frends berättar om konkreta exempel på hur man kan göra och betonar vikten av att dela med sig och hjälpa varandra på vägen mot toppen.

● Fredrik Wingren, Sales Director, Frends Sweden

Konsten att rekrytera, introducera, engagera och leverera – helt på distans
 • 14:40-15:10
 • Dag 1 - 17 januari
 • Snickeriet

Konsten att rekrytera, introducera, engagera och leverera – helt på distans

Ewa Thylén, Årets Nyskapande chef i offentlig sektor, delar sin inspirerande berättelse om hur hon framgångsrikt byggde upp och skalade ner en helt ny verksamhet med hundratals handläggare. Tillsammans med sina chefer skapade de en lärande organisation som arbetade i ständig förändring och främjade arbetsglädje – allt på distans. Ta del av konkreta tips från Ewa om hur hon hanterade ett tillsynes övermäktigt uppdrag från Tillväxtverket, där hon med mod, struktur och engagemang skapade välmående och högpresterande team och under tre år ledde stödet till korttidsarbete under Coronapandemin.

● Ewa Thylén, tidigare enhetschef Tillväxtverket

Världens jobbigaste chef: Om behovet av institutionellt entreprenörsskap i offentlig omställning
 • 13:30-14:00
 • Dag 2 - 18 januari
 • Avance

Världens jobbigaste chef: Om behovet av institutionellt entreprenörsskap i offentlig omställning

De utmaningar som offentlig sektor står inför kräver en ny form av ledarskap. En form av ledarskap som aldrig slätar över, alltid ifrågasätter och är redo att öppet utmana och kullkasta grundvalarna i organisationens existens. Genom såväl personliga erfarenheter av 20 år som chef och forskningskonsortiet digital förvaltnings samlade forskning lyfter Johan Magnusson nödvändiga förändringar kring ledarskap för att klara av den omställning offentlig sektor nu står i.

Johan Magnusson är professor och föreståndare för en av världens tre bästa forskningsmiljöer för digitalisering och digital innovation, Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se). Han leder även forskningen kring offentlig sektors digitalisering inom Forskningskonsortiet digital förvaltning (www.digitalforvaltning.se) och har flera gånger utsetts till en av de mest inflytelserika personerna i Sverige kring såväl teknik som offentlig digitalisering.

● Johan Magnusson, Professor och föreståndare SCDI Göteborg

Vaccinera din verksamhet mot plötsliga vakanser
 • 14:30-15:00
 • Dag 2 - 18 januari
 • Monteringen

Vaccinera din verksamhet mot plötsliga vakanser

I dagens snabbrörliga arbetsmarknad ställs verksamheter inom såväl näringsliv som det offentliga inför ständiga utmaningar när det gäller att hantera vakanser. Kortare anställningstider och nya krav i arbetslivet innebär utmaningar får både verksamheten och medarbetarna. Genom att ha en plan för det oförutsedda kan man säkerställa att verksamheten förblir stark och vital, även i de mest utmanande tiderna. Hanna Eidem, partner och operativ chef på Brightmill AB, kommer att prata om interimsledarskap som ett kraftfullt verktyg för att stärka och utveckla organisationen samt främja ett starkt arbetsgivarvarumärke.

● Hanna Eidem, Partner och operativ chef på Brightmill AB
● Katarina Pelin, Interimschef

Vilken roll har det offentliga ledarskapet för att stärka och utveckla demokratin?
 • 13:20-13:50
 • Dag 1 - 17 januari
 • Plenum

Vilken roll har det offentliga ledarskapet för att stärka och utveckla demokratin?

Gaia Leaderships Micael Mathsson möter bl a TCOs ordförande Therese Svanström och Södertäljes stadsdirektör Magnus Gyllestad i ett samtal om på vilket sätt ledarskap i offentlig förvaltning kan bidra till att stärka och utveckla demokratin.

● Therese Svanström, ordförande TCO
●Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun
●Micael Mathsson, Gaia Leadership

Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång!!
 • 14:00-14:30
 • Dag 1 - 17 januari
 • Plenum

Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång!!

Det är av ökad betydelse både den offentliga sektorn och svensk näringsliv måste bli bättre på personalsäkerhet. Såväl organiserad brottslighet som utländska statsaktörer målsöker på befattningar för att komma åt våra skyddsvärden.

Ta del av en högaktuell föreläsning som efterföljs av en frågestund där du får svar på just dina frågor och kan ta del av konkreta tips och råd.

● Jörgen Holmlund , Lärare Underrättelsetjänst Försvarshögskolan

Forts: Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång
 • 14:40-15:10
 • Dag 1 - 17 januari
 • Plenum

Forts: Hur sköter vi de inre och yttre hygienfaktorerna när det gäller personalsäkerhet – Både innan anställning och under anställningens gång

Ställ frågor som rör just din organisation gällande personalsäkerhet och få konkreta tips och råd. Utbytt erfarenheter och fall från kollegor i landet och ta del av en intressant diskussion om hur du kan stärka din organisation i kring dessa frågor.

● Jörgen Holmlund , Lärare Underrättelsetjänst Försvarshögskolan

Organisationens riskkultur – en viktig pusselbit i arbetet mot välfärdsbrott
 • 13:30-14:00
 • Dag 2 - 18 januari
 • Monteringen

Organisationens riskkultur – en viktig pusselbit i arbetet mot välfärdsbrott

Många organisationer saknar stöd och vägledning i arbetet mot välfärdsbrott. Vi beskriver brottslighetens olika typer och ger exempel på konkreta metoder för att förebygga, upptäcka och hantera brott och missbruk av välfärdssystemen. Vi ger också exempel på hur man skapar en organisationskultur som stöttar medarbetare att agera korrekt och som effektivt motverkar korruption, oegentligheter och bedrägerier.

● Mattias Wikner, Senior Manager, KPMG, Risk & Compliance Consulting

Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan – från ”fusk” till systemhotande brottslighet
 • 14:30-15:00
 • Dag 2 - 18 januari
 • Plenum

Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan – från ”fusk” till systemhotande brottslighet

Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan är hot mot demokratin och är därmed allas problem. Flera undersökningar visar att brottsligheten ökar i omfattning och drabbar såväl kommuner och regioner som statliga myndigheter. Den utveckling vi kan se nu, att välfärdsbrottslighet alltmer övergår till en strukturerad, organiserad och i förlängningen systemhotande brottslighet, är ett samhällsproblem. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan påverkar vårt demokratiska system på flera sätt. Offentliga resurser försvinner till personer och verksamheter dessa medel inte var menade för och stärker i stor omfattning den kriminella ekonomin samt används för brottsliga ändamål. Tjänstepersoner och förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan vilket kan leda till tystnadskultur, att man inte vågar utföra sitt uppdrag eller att man avslutar sin tjänst eller sitt uppdrag. Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan minskar medborgarnas tillit till välfärdssystemet och vårt demokratiska system, och behöver motverkas med ökad kraft. Christina Kiernan berättar mer om välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, vad det är, hur det tar sig uttryck och vad man som chef kan göra för att motverka.

● Christina Kiernan Samordnare välfärdsbrott, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism

En grym digital chef & medarbetarupplevelse – en väg till leende och till effektivitet
 • Dag 1 - 17 januari
 • 13:20 - 13:50
 • Monteringen

En grym digital chef & medarbetarupplevelse – en väg till leende och till effektivitet

En grym digital medarbetarupplevelse gör livet enklare för era chefer och medarbetare. Intuitiva och guidade processer, automatisera tråkiga och digitalisera tidskrävande administration, frigör tid för chefen. Vi berättar om hur stöttar Arbetsförmedlingen och Region Skåne med att bland annat knyta ihop Pre-,Onboardingprocessen.

● Fredrik Aldeström, Employee Workflow specialist, ServiceNow

Hur skapar man hållbara medarbetare? – Insikter och lärdomar från förmånspartnern Epassi.
 • Dag 1 - 17 januari
 • 14:00 - 14:30
 • Monteringen

Hur skapar man hållbara medarbetare? – Insikter och lärdomar från förmånspartnern Epassi.

En av de viktigaste faktorerna för att skapa en hållbar organisation handlar om hur väl man som arbetsgivare lyckas med hälsa och välmående på arbetsplatsen.

Den Stora Studien Om Personalförmåner 2023 avslöjar här ett stort glapp: 80% av arbetsgivarna anser att de upprätthåller välmåendet på arbetsplatsen, men endast 40% av medarbetarna instämmer med detta.

I Epassis paneldiskussion djupdyker vi i fler insikter från studien, delar med oss av våra bästa råd för att stärka personalhälsan, samt lyssnar till två av Epassis kunder för att höra hur de gör för att lyckas med hälsoarbetet.

● Åsa Severgårdh, vd Epassi Sweden
● Katarina Modahl, Hälsosamordnare Motala Kommun
● Caroline Frisk HR-specialist Simrishamn kommun

Hur kan vi påskynda omställningen till cirkulär IT?
 • Dag 1 - 17 januari
 • 14:40-15:10
 • Monteringen

Hur kan vi påskynda omställningen till cirkulär IT?

I en undersökning som 3stepIT har låtit göra anger beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp i offentliga verksamheter att IT är det område där det finns störst potential att minska organisationens klimatpåverkan. Samtidigt framgår att endast 3 av 10 anser sig ligga bra till i omställningen till cirkulär IT. Så vad hindrar verksamheter från att ställa om? Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och missuppfattningen att det leder till högre kostnader är de 3 största hindren. Skulle vi kunna påskynda omställningen genom smartare IT-upphandling och hur skulle det isåfall gå till?

● Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3stepIT

 Ett samtal om senaste arbetsmarknads trenderna och hur offentliga verksamhet bör angripa dem
 • Dag 2 - 18 januari
 • 13:30-14:00
 • Plenum

Ett samtal om senaste arbetsmarknads trenderna och hur offentliga verksamhet bör angripa dem

Kompetensförsörjningen är en av de största frågorna för en ledare att handskas med i dagsläget. Vilka insikter finns det att lära av både Nacka kommun och LinkedIn?

Under samtalet kommer frågeställningar om AI, kompetensförsörjning, talang attraktion och hur man kan våga förändra synen på kompetensförsörjning inom hela verksamheten samt vad som krävs. En självklar punkt som diskuteras är hur man som ledare bör leda i en tid där kompetensförsörjningen står högt på agendan när världen är osäker, vilket ledarskap bör bemöta dessa utmaningar?

LinkedIn kommer presentera analyser och trender inom ämnet och Nacka delar med sig av sina erfarenheter samt hur de arbetar övergripande med kompetensförsörjning.

● Jean Hedayat, VD LinkedIn Sverige
● Linus Holmgren, Employer brandingchef, Nacka kommun

Tillitbaserat ledarskap – så värnar vi samhällskontraktet
 • Dag 2 - 18 januari
 • 14:30-15:00
 • Avance

Tillitbaserat ledarskap – så värnar vi samhällskontraktet

Internationell forskning är tydlig när det gäller tillitens betydelse för att skapa framgångsrika organisationer och samhällen. Tilliten underlättar samverkan, mänskligt välbefinnande, kreativitet och effektivitet. I denna föreläsning sätts ljuset på tilliten som grunden i samhällskontraktet mellan medborgare, förvaltning och förtroendevalda politiker. Flera exempel ges på hur detta samhällskontrakt har stärkts med olika tillitsbaserade modeller, men också genom tydliga gränser. Louise Bringselius är docent i organisation och ledning och verksam som forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Hon var forskningsledare i Tillitsdelegationen 2017-2019.

● Louise Bringselius, Universitetslektor och docent i organisation och ledning (FEK), Lunds universitet

Att leda i sidled för att skapa horisontella strukturer och bred förflyttning framåt
 • Dag 2 - 18 januari
 • 14:30-15:00
 • Snickeriet

Att leda i sidled för att skapa horisontella strukturer och bred förflyttning framåt

Ett samskapande ledarskap innebär att tillsammans bygga nya vägar för att förflytta oss framåt i en komplex verklighet. Cocreation och samskapande inom offentlig sektor handlar om mer än samverkan, det handlar om att aktivt lösa gemensamma utmaningar både inom en kommun och över myndighetsgränser. Veronica Grimheden Myhrström har 20 års erfarenhet som chef och ledare inom både privat och offentlig sektor och driver kontinuerligt frågor för att integrera olika perspektiv och kompetenser så att vi gemensamt kan maximera potentialen och göra verklig skillnad. Vertikala strukturer behövs, men även horisontella - för att få bredast möjliga mobilisering framåt!

Veronica kommer även dela med sig av aktuella exempel på digitala utbildningssatsningar inom samhällsviktiga områden där Nacka driver processen framåt i samarbete med medskapande externa aktörer.

● Veronica Grimheden Myhrström, Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Nacka kommun

Tillit, transparens och delaktighet som hörnstenar för framgång
 • Dag 1 - 17 januari
 • 13:20 - 13:50
 • Avance

Tillit, transparens och delaktighet som hörnstenar för framgång

Att bli nominerad av sina medarbetare och dessutom vinna Årets Offentliga Chef är ett kvitto på att man gör många saker rätt som ledare. Tillit, transparens och delaktighet är viktiga delar i ledarskapet för Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun, som vann titeln 2023. I denna intressanta föreläsning delar Gustaf med sig av sina erfarenheter och praktiska tips på hur han gjort för att skapa framgång i sin organisation.

● Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun

Hur skapar vi Sveriges bästa arbetsplats?
 • Dag 1 - 17 januari
 • 14:00-14:30
 • Avance

Hur skapar vi Sveriges bästa arbetsplats?

2023 utnämndes Patientnämnden Region Stockholm till Sveriges bästa arbetsplats och den tredje bästa arbetsplatsen i Europa!

Hur skapar man som ledare en miljö där medarbetarna känner sig värderade, engagerade och inspirerade att leverera sitt bästa? Steinunn Ásgeirsdóttir, Kommundirektör Nykvarns kommun och fd förvaltningschef på Patientnämnden Region Stockholm reflekterar tillsammans med Pia Bornevi, nuvarande förvaltningschef Patientnämnden Region Stockholm över ledarskapets betydelse för att skapa och behålla en god arbetskultur.

● Steinunn Ásgeirsdóttir, Kommundirektör Nykvarns kommun
● Pia Bornevi, Förvaltningschef Patientnämndens förvaltning Region Stockholm

En möjliggörare för idéer och samskapande - Workshop med Vocean
 • Dag 1 - 17 januari
 • 14:40 - 15:10
 • Avance

En möjliggörare för idéer och samskapande - Workshop med Vocean

För att en offentlig verksamhet ska kunna utvecklas krävs delaktighet och nyskapande både bland medarbetare, politiker och befolkning. Vocean gör detta möjligt, där är idéerna är viktigare än idébärarna. Vågar du som chef arbeta med samskapande på ett nytt sätt?

Skapa välmående organisationer genom intraprenörsskap!
 • Dag 2 - 18 januari
 • 13:30-14:00
 • Snickeriet

Skapa välmående organisationer genom intraprenörsskap!

Möt Nykvarns kommundirektör Steinunn Ásgeirsdóttir. Steinunn blev årets offentliga chef 2018 och var tidigare chef för patientnämnden i Region Stockholm som blev utsedd till Sveriges bästa arbetsplats. Steinunn bjuder tillsammans med Gaias Micael Mathsson in till ett samtal om hur vi bygger kulturer som tar tillvara kraften hos alla medarbetare samtidigt som vi når utmanande mål.

● Steinunn Ásgeirsdóttir Kommundirektör Nykvarns kommun
● Micael Mathsson, Gaia Leadership