Prisutdelning

Prisutdelningar i samband med Offentlig Chef

I samband med Offentlig Chef delas priserna – ”Årets Offentliga Chef” samt “Årets Nyskapande Chef” – ut till de chefer som bäst motsvarar de vinnande kriterierna.

ÅRETS OFFENTLIGA CHEF är tänkt att gynna och motivera till god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter.

ÅRETS NYSKAPANDE CHEF är tänkt att prisa de som gjort ett extra utvecklingsarbete kring organisationsutveckling eller digitalisering som förbättrat organisationen.

Priserna är instiftade av tidningen Offentliga Affärer och har blivit väl kända som ärofyllda priser i offentlig sektor.

Nomineringen öppnar inom kort!