Tobias Westergaard

Verksamhetsstrateg, Södertälje kommun

All Sessions by Tobias Westergaard

11:50 - 12:20
Plenumsalen

23 mars - PRAKTIKFALL – Så byggde Södertälje en kultur med hållbart ledarskap

Lyssna till hur Södertälje kommuns omsorgskontor har gjort en kulturförflyttning genom att implementera ett salutogent förhållningssätt. Två års utbildning och träning för alla 1800 medarbetare och chefer har gjort att allt fler verksamheter nu visar bättre resultat i HME-mätningar och brukarundersökningar. En verksamhetschef berättade att ”chefer har hört av sig och vill jobba hos oss” .

● Anders Hanson, Konsult, Svenska hälsopromotiongruppen
● Tobias Westergaard, Verksamhetsstrateg, Södertälje kommun