Therese Karlsson

HR-Chef, Lunds kommun

All Sessions by Therese Karlsson

13:20 - 13:50
Plenumsalen

22 mars - PRAKTIKFALL: Nycklarna till att bli en hållbar organisation med ett hållbart ledarskap – så här gör vi!

Här berättar Serviceförvaltningen på Lunds kommun om sitt långsiktiga arbete med att bli en hållbar organisation, där cheferna regelbundet tränas, utvecklas och praktiserar ett hållbart ledarskap. Vilka är nycklarna och hur ser processerna ut? Vi presenterar hur arbetet sett ut sedan starten 2020, vilket som blir nästa stora steg samt hur ni kan applicera detta tänk i er organisation utifrån era chefer och ledares behov.

● Susanne Rådqvist, Teamchef, leg. psykolog/organisationspsykolog, Psykologpartners
● Therese Karlsson, HR-chef, Lunds kommun
● Pål Svensson, Servicedirektör, Lunds kommun