Theodor Berglund

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

All Sessions by Theodor Berglund

10:50 - 11:20
Bergen 2+3

23 mars - Lär känna din försörjningskedja - Hur du säkrar en robust försörjning

Passet behandlar dina möjligheter att som chef, i egenskap av ledare, utveckla och stärka din organisation eller verksamhet genom att reducera sårbarheter kopplade till omvärldsrisker eller interna risker för att kunna säkerställa fortsatt kontinuitet i er verksamhets uppdrag. Vi kommer belysa möjligheterna att påverka organisationen mot en önskad förändring och hur du i egenskap av beslutsfattare kan bidra till en mer robust och proaktiv verksamhet kopplat till försörjningsberedskap.

● Theodor Berglund, Affärsrådgivare, Adda Affärsconcept
● Ida Ketonen, Affärsrådgivare, Adda Affärsconcept