Peter Skoog

Konsult och förändringsledare, Frontit

All Sessions by Peter Skoog

14:00 - 14:30
Plenumsalen

22 mars - Så skapar du som chef och ledare tillit

Tillitsbaserat ledarskap är en nyckel till och kanske t.o.m. en förutsättning för att lyckas genomföra svåra och tuffa uppgifter där vi ofta samtidigt befinner oss i en miljö av ständiga och snabba förändringar. Kan man lösa sådana uppgifter samtidigt som man också skapar engagemang, delaktighet och autonomi? Lyssna till hur Peter Skoog med hjälp av tillitsbaserat ledarskap ledde vaccinationsarbetet mot Covid-19 i Region Västmanland.

● Peter Skoog, Konsult och förändringsledare, Frontit