Pär Johansson

Föreläsare och grundare av Glada Hudik-teatern

All Sessions by Pär Johansson

09:00 - 09:50
Plenumscenen

Inkluderande ledarskap i mångfald - Så leder du för att låta dina medarbetare ta plats, synas och utvecklas!

När vi har stora organisationer blir det allt viktigare att få alla olikheter att gemensamt jobba mot samma mål. Ta till vara på människors unika egenskaper och ta bort fördomar genom att ta till vara på de resurserna som finns i en inkluderande och mångfaldig organisation. Ge dina medarbetare rätt förutsättningar att våga tro på sig själva genom att skapa gemenskap och tillhörighet. Ta del av Pär Johanssons erfarenheter av att hjälpa människor att växa!