Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande, Region Halland

All Sessions by Mikaela Waltersson

09:50 - 10:30
Plenumscenen

PANELSAMTAL: Hur säkrar vi framtidens välfärd - enligt landets regionala och lokala representanter

Offentlig sektor och dess ledare brottas idag med större utmaningar än på länge. Krig, inflation, försenade leveranser, kompetensbrist och digitala hot gör att vi ställs inför stora prövningar för att kvalitetssäkra välfärden. Distanserade medarbetare har efter pandemin även orsakat att psykisk ohälsa hos chefer och medarbetare ökat. Hur kan chefer och ledare navigera rätt i dessa landskap? Vad kommer krävas?