Martin Magnuson

Inköpschef, Karlstad kommun

All Sessions by Martin Magnuson

13:20 - 13:50
Melbourne 1+2

22 mars - Varför fattade Karlstads kommun tvärfunktionella beslut om sin möbelförsörjning på strategisk nivå?

En ökad efterfråga i kommunens verksamheter på mer miljöfokus samt effektivare och mer flexibla inköp inom området möbler gjorde att inköpschefen Martin Magnusson ville ta ett nytt grepp om kommunens möbelförsörjning. För att lyckas krävdes att chefer från de mest berörda verksamheterna involverades och ett tvärfunktionellt projekt sattes upp för att ta fram en försörjningsstrategi och en inköpsstrategi som skulle bidra till kommunens övergripande mål:
1. En kommun för alla
2. En kunskaps- och tillväxtkommun
3. En miljösmart kommun
4. Ett hållbart arbetsliv

Att skapa engagemang och insikt i chefsleden för möjligheten att använda inköp som styrmedel för att bidra till kommunens övergripande mål blev en framgångsfaktor och har banat väg för fler liknande projekt i kommunen i framtiden. Nu vill vi inspirera fler chefer att se möjligheterna med att arbeta med försörjningsprocessen för att bidra till verksamhetsmålen.

● Martin Magnuson, Inköpschef, Karlstad kommun
● Heidi Karlander, Affärsrådgivre, Adda affärsconcept
● Ida Ketonen, Affärsrådgivare, Adda affärsconcept