Lena Helander

Affärsområdeschef Ledar-och medarbetarutveckling, Ekan Management

All Sessions by Lena Helander

10:50 - 11:20
Bergen 1

23 mars - PRAKTIKFALL: Hur utvecklande medarbetarskap kan få en organisation på tå

Chefen är inte längre den som har svaren – den tiden är förbi. För att nå sina mål behöver alla verksamheter jobba med kompetensförsörjning och rusta sina medarbetare för framtida utmaningar. De verksamheter som vill hänga med in i framtiden behöver ha både utvecklande chefer och medarbetare för att få maximal utväxling av kompetensen i organisationen. Hör hur FMV, Försvarets materielverk, rustar sina 2200 medarbetare med det utvecklande medarbetarskapet för ökat ansvarstagande och stärkt samarbete med stort engagemang.

● Sherlot Jonsson, Strateg för kompetensförsörjning, Försvarets materielverk
● Lena Helander, Affärsområdesansvarig Ledar- och medarbetarutveckling, Ekan Management
● Susanna Lagersten, Senior managementkonsult, Ekan Management