Johan Högne

Partner, Centigo

All Sessions by Johan Högne

10:50 - 11:20
Plenumsalen

23 mars - Ledarskapets Evolution

För att en verksamhet skall bli framgångsrik i en digitalt snabbfotad värld, behöver ledare och chefer ha vetskap om hur organisationens inre, som kompetens, kultur och värderingar, är kopplade till den yttre strukturen, som roller, strukturer och processer. Förståelse för hur dessa faktorer samspelar och möjliggör, eller hindrar, verksamheter från att nå önskade resultat är en nyckel till att bli framgångsrika och hållbara som både chef, ledare och organisation. Här berättar Centigo, managementkonsultföretaget utan chefer - men fullt av ledare - om ledarskapets och organisationens evolution och vad chefer och ledare inom offentlig verksamhet behöver ha i åtanke för att lyckas i den digitala omställningen som hjälper verksamheter att närma sig sina medborgare och öka samhällsnyttan.

● Johan Högne, Partner och Affärsstrateg, Centigo
● Hans Jonsson, Partner och Förändringsledare, Centigo