Jan Sturesson

Grundare, Kommunledningsakademin

All Sessions by Jan Sturesson

10:50 - 11:20
Melbourne 1+2

23 mars - Personligt ledarskap med hjälp av AI

Priset på personligt ledarskap når nya höjder, samtidigt som priset på open AI GTP sjunker men väcker intresse. Vad betyder dessa parallella utvecklingstendenser, samtidigt som maskinen blir mer människolik och människan blir mer maskinlik… På detta seminarium kommer vi att tala om AI 2.0 dvs Autentisk Intelligence och hur denna måste utvecklas i än snabbare takt för att kunan leda den artificella utvecklingen. Hur skapar vi autentiska ledare och organisationer som berör, ger framtidstro, samt energi och mening, istället för artificiella ledare och organisationer som bara förhåller sig till en ny verklighet?

● Jan Sturesson, Grundare, Kommunledningsakademin