Ida Ketonen

Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

All Sessions by Ida Ketonen

10:50 - 11:20
Bergen 2+3

23 mars - Lär känna din försörjningskedja - Hur du säkrar en robust försörjning

Passet behandlar dina möjligheter att som chef, i egenskap av ledare, utveckla och stärka din organisation eller verksamhet genom att reducera sårbarheter kopplade till omvärldsrisker eller interna risker för att kunna säkerställa fortsatt kontinuitet i er verksamhets uppdrag. Vi kommer belysa möjligheterna att påverka organisationen mot en önskad förändring och hur du i egenskap av beslutsfattare kan bidra till en mer robust och proaktiv verksamhet kopplat till försörjningsberedskap.

● Theodor Berglund, Affärsrådgivare, Adda Affärsconcept
● Ida Ketonen, Affärsrådgivare, Adda Affärsconcept

13:20 - 13:50
Melbourne 1+2

22 mars - Varför fattade Karlstads kommun tvärfunktionella beslut om sin möbelförsörjning på strategisk nivå?

En ökad efterfråga i kommunens verksamheter på mer miljöfokus samt effektivare och mer flexibla inköp inom området möbler gjorde att inköpschefen Martin Magnusson ville ta ett nytt grepp om kommunens möbelförsörjning. För att lyckas krävdes att chefer från de mest berörda verksamheterna involverades och ett tvärfunktionellt projekt sattes upp för att ta fram en försörjningsstrategi och en inköpsstrategi som skulle bidra till kommunens övergripande mål:
1. En kommun för alla
2. En kunskaps- och tillväxtkommun
3. En miljösmart kommun
4. Ett hållbart arbetsliv

Att skapa engagemang och insikt i chefsleden för möjligheten att använda inköp som styrmedel för att bidra till kommunens övergripande mål blev en framgångsfaktor och har banat väg för fler liknande projekt i kommunen i framtiden. Nu vill vi inspirera fler chefer att se möjligheterna med att arbeta med försörjningsprocessen för att bidra till verksamhetsmålen.

● Martin Magnuson, Inköpschef, Karlstad kommun
● Heidi Karlander, Affärsrådgivre, Adda affärsconcept
● Ida Ketonen, Affärsrådgivare, Adda affärsconcept