Henrietta Arwin

Primärvårdschef, Närhälsan

All Sessions by Henrietta Arwin

13:20 - 13:50
Lokal presenteras inom kort

22 mars - Medarbetarskapet - Årets Offentliga Chef´s bästa tips

Genom att få sina medarbetare att växa och bli beslutskraftiga så effektiviserades organsiationen i spåren av pandemin och den höga arbetsbelastningen. Tack vare sitt tillitsbaserade ledarskap så prisades Henrietta till Årets Offentliga Chef i fjol och här får du träffa henne och ta del av hennes tips och höra om den resa som gjordes inom Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen.

● Henrietta Arwin, Primärvårdschef, Närhälsan