Helena Janhcke

COO, Vocean, Doktor i psykologi & Docent i arbetshälsovetenskap

All Sessions by Helena Janhcke

13:20 - 13:50
Bergen 1

22 mars - Hur förändras chefers beteenden vid övergång till flexibla arbetssätt/kontor?

Behöver ledare förändra sina beteenden när man byter till ett mer flexibelt arbetssätt? Främjas medarbetarnas prestation av aktivitetsbaserade kontor? Hör om den senaste forskningen inom området och om studien som nyligen uppmärksammades i The New York Times.

● Helena Jahncke, Doktor i psykologi & Docent i arbetshlsovetenskap samt COO, Vocean