Helena Frennmark

Affärsområdeschef, Brilliant

All Sessions by Helena Frennmark

13:20 - 13:50
Bergen 2+3

22 mars- Slaget om de utmärkta cheferna - hur får man de att slåss om en plats inom offentlig sektor?

Offentlig sektor har under lång tid stått inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och att attrahera och behålla den vassaste kompetensen. Varför har man inte kommit längre och vad krävs för att ta sig förbi dessa hinder? Brilliants data visar tydligt vilka fokusområden offentlig sektor behöver fokusera på för att ge cheferna möjlighet att vara just utmärkta chefer.

● Helena Frennmark, Affärsområdeschef, Brilliant
● Sofie Johansson, Expert på medarbetarundersökningar, Brilliant