Cristina Mattsson Lundberg

Kansliråd och nationella samordningen för Agenda 2030

All Sessions by Cristina Mattsson Lundberg

14:40 - 15:10
Plenumscenen

AGENDA 2030 - Vad är status?

Hur ser arbetet ut med Agenda 2030 och vad är de viktia processerna under 2023? Ta här del av de senaste uppdateringarna. Var står vi idag och hur går arbetet med att nå målen?

15:40 - 16:10
Plenumscenen

PANELSAMTAL: AGENDA 2030 - Vilka är framgångsfaktorerna? Lyssna till och inspireras av panelens arbete

Hur kan våra offentliga organsiationer jobba framgångsrikt med Agenda 2030 för att nå målen? Vilka finns att inspireras av och hur ser Sveriges arbete ut i jämförelse med andra länder?