Camilla Asp

Överdirektör, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

All Sessions by Camilla Asp

14:10 - 14:40
Plenumscenen

DEBATT- Vilken ledarskapsstil är bäst för dig och din organisation?

Är du en ledare som är auktoritär? Eller har du ett coachande ledarskap? Är du en demokratisk ledare eller har du mer en delegerande stil? Hur är det nu med tillitsbaserat ledarskap? Vad funkar bäst för organisationen? Ta del av expert-panelens erfarenheter och vad forskningen säger.

14:45 - 15:30
Plenumscenen

Så behöver du som offentlig chef leda din organisation i en kris!

Offentlig sektor är idag lika sårbara som privata företag vad gäller digitala hot där ökade cyberattacker och ransomware har drabbat organisationer den senaste tiden. Vad gör du i din roll om en kris drabbar er? Vilken typ av ledarskap krävs? Vi vet inte heller när kriget i Ukraina är över eller hur det kan komma att påverka övriga länder i och med nya NATO-ansökningar och ökad beredskap. Hur påverkar det Sverige? Ta del av viktig information och tips ifrån Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.