Annelie Börjesson

Ordförande, Svenska FN-förbundet

All Sessions by Annelie Börjesson

15:40 - 16:10
Plenumscenen

PANELSAMTAL: AGENDA 2030 - Vilka är framgångsfaktorerna? Lyssna till och inspireras av panelens arbete

Hur kan våra offentliga organsiationer jobba framgångsrikt med Agenda 2030 för att nå målen? Vilka finns att inspireras av och hur ser Sveriges arbete ut i jämförelse med andra länder?