Nominerade till Årets Offentliga Chef 2022

Årets Offentliga Chef är tänkt att gynna och motivera till god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter.
Lena Hadad

Lena Hadad

I mot- och medgång leder Lena Hadad HR direktör på Arbetsförmedlingen, myndighetens HR arbete. Med ett skickligt ledarskap har hon de senaste åren lett myndighetens HR arbete och navigerat i ett omfattande förändringsarbete för såväl den digitala transformationen, reformeringsarbetet som omställningsarbetet. Tillsammans med sina kollegor har hon uppnått goda resultat i all HR data. Välmående myndighet trots turbulenta tider. Mycket värt att lyssna in hur man jobbat och vilka resultat man uppnått även om man inte är i mål.

Lena Hadad, HR Direktör Arbetsförmedlingen

Pertti Heina

Pertti har tagit ett relativt nystartat kommunalt bolag till en ny nivå, med nöjdare kunder och bättre ledare. Vågat satsa på ledare inom organisationen och lyft dem till nya kunskapsnivåer genom gemensamma fortbildningsinsatser och fokuserat på medarbetarnas engagemang, deras kompetens och att vi bara kan lyckas om vi arbetar tillsammans, både inom bolaget och med våra kunder.

Pertti Heina, VD Soltak AB

Henrik Löfkvist

Henrik Löfqvist

Med ett obändigt jäklar-annama-humör, har Henrik kavlat upp ärmarna för att se till att hela kollegiet känner att vi ’Tillsammans’ skapar en så bra skola som det bara går för alla våra elever. Henriks ledarskapsstil kännetecknas av att utveckla en respekt för varandra som individer och allas olika förutsättningar är han övertygad om att människan genom att känna sig trygg, vill och vågar delta i både stort och smått på en arbetsplats. Henrik är aldrig rädd för att hugg i, kliva in och stötta, peppa eller vikariera för sjuka kollegor, är han värd all uppmärksamhet han kan få.

Henrik Löfqvist, Rektor Braås skola, Växjö kommun

Johan Fritz

Johan har på ett ödmjukt och framgångsrikt sätt lett arbetet i kommunen. Han har stor del i att Jönköping vann titeln Årets superkommun 2022 (Dagen samhälle). Han har förstått vikten av samverkan i kommunens alla olika delar och den effekt det gör för resultat såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Förutom ett leende och gott humör kännetecknas Johans ledarskap av tillit, öppenhet och tillgänglighet.

Johan Fritz, Stadsdirektör Jönköpings kommun

Gustaf Olsson

Genom sitt genuina intresse för sitt uppdrag och en underbar personlighet, så får Gustaf en närhet till personalen inom kommunen. Delaktighet och förtroende till sin personal är delar som belyser Gustaf som person och chef. Gustafs ledarskap kännetecknas av att skapa en kultur och organisation där medarbetare trivs, utvecklas och växer. Gustaf litar på sina medarbetare, ger dem mandat inom ramen för uppgiften och tar till sig av deras synpunkter. För Gustaf är tillit och transparens två viktiga delar i ett gott ledarskap vilket han också lever upp till.

Gustaf Olsson, Kommunchef Ulricehamns kommun

Lena Forsberg

Lena är en chef som med struktur, glädje och en enorm kunskap och erfarenhet lyckas attrahera och behålla sjuksköterskor och rehabpersonal trots konkurrensen med andra arbetsgivare. Lena arbetar fokuserat med arbetsmiljö och utveckling och är dessutom en tydlig chef och ledare. Hon entusiasmerar även mig (som hennes chef) personligen med sitt ledarskap och är en mycket bra förebild och en ambassadör för Säters kommun.

Lena Forsberg, Verksamhetschef Hälso-och sjukvård, Sociala sektorn, Säters kommun

Mats Jönsson

Med ett chefskap som inkluderar och balanserar utveckling, stabilitet och att anta utmaningar skapar Mats en organisation där samtliga medarbetare känner sig inkluderade och viktiga. Mats är alltid påläst och använder sin kunnighet för att lyfta sina medarbetade att i sin tur driva och utveckla vår verksamhet. Mycket prestigelöst lyckas han med sitt ledarskap bygga upp en organisation som inte är personbunden utan där alla känner glädje och stor mening med att bidra och utveckla. Mats är en modig ledare som välkomnar innovationer och följer noggrant upp effekter och syfte av genomföra satsningar.

Mats Jönsson, Förvaltningschef Utbildnings- och kulturförvaltningen, Burlövs kommun

4

Mohamad El-Jawad

Mohammad är gruppledare för VOX-värdarna. Han är en oerhört varm människa som brinner för att barn och ungas levnadsvillkor ska förbättras.

Han leder sitt team med stadig hand och hjärtat på rätta stället för att göra två av våra bostadsområden tryggare och trivsammare.

VOX-värdarna är ett team med sex personer mellan 20 och 37 år som finns för barnen och de unga i bostadsområdena Varberga och Oxhagen i Örebro. Värdarna arbetar på skolan, på fritidsgården, i källare, trapphus och till och med i våra hyresgästers hem. Värdarna har vid flera tillfällen löst olika konflikter mellan grannar. Genom att vara där barn och unga är får de kännedom om området och ser vilka behov som finns. Ibland agerar de mentorer, ordnar läxhjälp och hjälper de unga till en meningsfull fritid.

VOX-värdarna har efter en tragisk start på sommaren med skjutningar i området stärkt den efterföljande tiden med trygghet och vuxennärvaro alla dagar i veckan 13.00 – 22.00. Vi ser många positiva effekter av deras arbete. Bland annat bidrar de till att förbättra tilltron till myndigheter och kan lotsa behövande till stöd hos familjecentral eller socialtjänst.

De bidrar till att skapa lugn och trygghet vid till exempel en lägenhetsbrand och väldigt tydligt skadegörelsen i området har minskat markant tack vare dem.

Mohamad El-Jawad, Gruppledare VOX-värdar, Västerporten

Jessica Ekermann

Jessica är ansvarig för ett leaderprojekt för trygghet och trivsel i Flens centrum.

Mellan 2020 och 2021 genomfördes ett Leaderprojekt i Flens centrum. Projektet kallades ”Trygghet och trivsel på Violentorget genom lokal platssamverkan” och hade som mål att bygga upp en platssamverkan. Flens kommun har därför, tillsammans med Prins Wilhelmsgymnasiets elevkår och fastighetsförvaltaren till kvarteret Lästen, tagit initiativ att starta upp platssamverkan i Flen.

Platssamverkan handlar om att fastighetsägare, kommun, näringsidkare och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett geografiskt avgränsat område.

Målen på lång sikt är att skapa en trygg och inkluderande plats, hålla området rent och snyggt, investera i den fysiska miljön, marknadsföra och positionera området samt arbeta med affärsutveckling av områdets verksamheter.

Jessica Ekermann, brottsförebyggande samordnare, Flens kommun

Jacob Ämtvall

Jacob Ämtvall

Stiftelsen Tryggare Sverige är nominerade för sitt stora arbete för ökad trygghet generellt och för att de tagit fram FTU (Företagens Trygghetsundersökning).

Jacob Ämtvall, statsvetare, Stiftelsen Tryggare Sverige

FJOLÅRETS VINNARE AV

OMFAMNINGEN - Janina Sabra

I samband med Trygg & Säker delas även priset – ”Omfamningen” – ut till årets trygghetsskapare i samarbete med tidningen Offentliga Affärer.

Omfamningen är ett årligt pris med syfte att tillvarata och synliggöra människor och/eller organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och de som arbetar inom landets offentliga sektor.

På bild: Janina Sabra - fjolårets vinnare

Nominera din kandidat till

Omfamningen 2022