Nominerade till Årets Nyskapande Chef 2022

Årets Nyskapande Chef är tänkt att prisa de som gjort ett extra utvecklingsarbete kring organisationsutveckling eller digitalisering som förbättrat organisationen.
8

Ewa Thylén

Ewas ledarskapsstil kännetecknas av arbetsglädje, lagarbete, tillit och mod. Med ett modigt och engagerat ledarskap har hon vågat leda i konstant förändring och kris och lyckats bygga en kultur som kännetecknas av arbetsglädje. Ewa är en möjliggörande chef som sätter tydlig struktur och ledstjärnor för arbetet för medarbetarna och genom att visa förtroende motivera till utveckling och lärande. Ewa är en engagerad, driven och entusiasmerande ledare med stor kapacitet utan att tappa bort det personliga. Hon missar aldrig chansen att hylla eller lyfta en medarbetare eller kollega, trots att hon de senaste åren lett och coachat ett mycket stort antal medarbetare.

Ewa Thylén, Enhetschef, Tillväxtverket

Johan Rosqvist

I Storfors kommun har vi sedan 1,5 år tillbaka en kommunchef som tänker många olika banor och hjälper oss andra att skapa nytt. Johan Rosqvist duckar inte för nyskapande idéer och inspirerar själv medarbetarna att utveckla och tänka nytt i ett omfattande målarbete. Det senaste projektet är ”Säsonga i vården”, där kommunen tar ett helt nytt grepp om det problem som så många offentliga arbetsgivare brottas med – sommarvikarier. Under Johan Rosqvist ledning har också arbetet med att söka extern finansiering till kommunen utökats och nått god framgång. Att växla upp kommunala medel med externa tillskott har exempelvis gett skolklasser möjlighet till årliga utvecklings- och demokratiresor.  

Johan Rosqvist, Kommunchef, Storfors Kommun

10

Patrik Reman

Patrik har utvecklat och förbättrat Gävle Kommuns rekryteringsprocess på kort tid. Imponerande. Patrik har i det operativa arbetet, jobbat enligt devisen att man ska jobba Evidensbaserat, först ska personalen ha den teoretiska kunskapen i alla delar av processen för att sen ha möjlighet att själva kunna komma med förslag på förbättringar och förändringar i arbetet och processen. Även i ledarskapet har Patrik jobbat efter evidensbaserad kunskap om tillitsbaserat ledarskap,  och på så sätt byggt effektiva självstyrande team som har hög psykologisk trygghet.

Patrik Reman, Enhetschef Gävle kommun

Birgitta Zaar

Birgitta är socialchef med lång erfarenhet som helhjärtat och dedikerat arbetar för en datadriven socialtjänst. En socialtjänst där balansen mellan det klientnära arbetet och tekniken möjliggör för stärkt socialarbete. Hon är en föregångare inom Svensk socialtjänst. 

Birgitta Zaar, Kontorschef (Socialchef) för individ- och familjeomsorgskontoret, Värmdö

11

Sören Davidsen

Med ett stort engagemang i kombination med en fantastisk kreativitet antog han ett tydligt och värdeskapande förändringsuppdrag. 3 år in i uppdraget så har Sören lyckats att minska antalet hushåll med försörjningsstöd med över 30 %, skapat en mycket kostnadseffektiv organisation som skapar resultat och inte duckar för att anta utmaningar. Allt detta, och lite till, lyckas Sören genomföra i sitt uppdrag. Det är alltid någon framgång som ska lyftas och firas, alltid ett värmande tjena till en kollega och inte sällan slinker ett woop woop fram när man lyckas få någon att bli självförsörjande. En sann kommunal hjälte som är stark inte för att han vet hur man arbetar i kommun utan för att han vågar tänka hur man borde arbeta… 

Sören Davidsen, Enhetschef/ Arbetsmarknadschef Karlshamns kommun

Nominerade OC individuell (1)

Susanna Ward Jonsson

På två år har Susanna med sin gedigna bakgrund som pedagog o kvalitetsutvecklare lyckas få arbetsgrupp i kris och en verksamhet utan strukturerat kvalitetsarbete att få bästa resultat i medarbetarenkät. Med tydlighet, smittsam entusiasm o glädje har hon sett till att vända negativitet i arbetsgrupper och infört metoder som är evidensbaserade och lyckats implementera elevhälsoarbetet på hela skolan med över 2000 elever. 

Susanna Ward Jonsson, Elevhälsochef, De la gardiegymnasiet sektor Utbildning

Ferid de Basso

Bara på några år har Ferid lyckats vända en negativ trend på Hagaskolan i Örebro – ett socioekonomisk utsatt område – till en positiv trend. I Skolinspektionens granskning under 2022 var Hagaskolan en av de 5 (av totalt 29) som konstaterades göra ett bra jobb med elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Ferid och hans ledarskap är en förebild för skolledare i hela Sverige. 

Ferid de Basso, Rektor, Hagaskolan